Vanaf nu ook piepschuim kosteloos in te leveren op het afvalbrengstation (14-02-2019)

De gemeente is steeds bezig om te bekijken hoe goed herbruikbare afvalstromen zo veel mogelijk gerecycled kunnen worden. Want zo kan het aandeel restafval zo veel mogelijk verlaagd worden.

Daarom kan vanaf nu piepschuim apart ingeleverd worden op het afvalbrengstation. Piepschuim wordt vaak gebruikt in verpakkingen om beschadigingen te voorkomen en wordt na het recycleproces ingezet in o.a. de (wegen)bouw of gebruikt als vloerisolatie.

Apart aangeleverd piepschuim is beter te recyclen

Voorheen werd piepschuim aangeboden bij het grofvuil. Het werd vervolgens bij de verwerker gesorteerd en gerecycled. Maar als het piepschuim apart aangeleverd wordt, blijft de kwaliteit beter. Daarom is het beter te recyclen.

Op het afvalbrengstation staat een aparte container voor piepschuim

Het ingezamelde piepschuim moet schoon en droog zijn. Dit betekent dat het niet vervuild mag zijn en voorzien mag zijn van plakband en lijmresten e.d. Vervuild piepschuim hoort bij het restafval.