Terugblik en vervolg bijeenkomsten omgevingsplan landelijk gebied (06-08-2019)

Op 1 en 4 juli hebben we bijeenkomsten gehouden in De Meester. Tijdens deze bijeenkomsten spraken we met inwoners, bedrijven, belangenorganisaties en andere geïnteresseerden van ons buitengebied. Wij zijn namelijk bezig met het maken van een omgevingsplan voor het landelijk gebied. In dit plan komen alle regels die er voor moeten zorgen dat Zoeterwoude een gezonde, veilige en duurzame plek blijft om te wonen. Wij willen er ook voor zorgen dat er in het omgevingsplan niet teveel regels komen.

Wij willen goede ontwikkelingen toestaan, maar dan is het soms wel nodig om voorwaarden te stellen. Dit noemen we de ‘ja, mits’-gedachte. Tijdens de bijeenkomsten zijn wij samen op zoek gegaan naar deze voorwaarden door twee hoofdvragen te stellen, namelijk:

  •  Wat vindt u belangrijk in het buitengebied?
  •  Waar maakt u zich  zorgen als er nieuwe ontwikkelingen gebeuren in het buitengebied?
  • De antwoorden op deze vragen zijn samengevat in twee woordenwolken die hieronder staan. Als iets vaker is genoemd dan is het woord groter. De kleinste woorden zijn het minst genoemd.

Aanwezigen konden zich ook opgeven om met ons mee te denken om met deze informatie echte regels voor het omgevingsplan te maken. Dit willen wij in oktober gaan doen. Na de zomervakantie gaan we daarvoor een nieuwe bijeenkomst plannen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het plan kunt u terecht op de website watgaatergebeureninzoeterwoude.

Dit vinden wij belangrijk

Hier maken wij ons zorgen over