Sportakkoord Zoeterwoude is gereed (27-05-2020)

In Zoeterwoude wordt al veel bewogen en gesport. Er zijn altijd kansen om dit verder te verbeteren. Daarover ging sportformateur Jorrit Smit afgelopen maanden in gesprek met sportaanbieders, maatschappelijke organisaties, het onderwijs en inwoners. Deze input is uitgewerkt in het Sportakkoord Zoeterwoude.

Vier thema’s in het sportakkoord

In het sportakkoord zijn vier thema’s vastgesteld: Inclusief sporten en bewegen;  Toekomstbestendige sportaanbieders; Duurzame sportinfrastructuur; Van jongs af aan vaardig in bewegen. Onder alle vier deze thema’s zijn ambities geformuleerd. Om ervoor te zorgen dat we hier ook daadwerkelijk mee aan de slag gaan zijn de ambities uitgewerkt in concrete acties. Enkele voorbeelden zijn het opleiden van trainers, het meer gebruik maken van elkaars accommodatie, organiseren van een jaarlijkse sportdag, (her)introductie van het sportcafé, een pilot met een strippenkaart en meer aandacht voor gezondheid op school, kinderdagverblijf en de sportvereniging.

Combinatiefunctionaris helpt sportaanbieders op weg

Om de sportaanbieders op weg te helpen met deze ambities is per 1 mei Jorrit Smit aangesteld. Hij gaat acht uur per week als aanjager van het sportakkoord aan de slag (info@jorritsmit.nl).

Meer informatie vind u op onze pagina sport.