RIVM onderzoekt gedrag tijdens coronacrisis (20-04-2020)

We proberen met zijn allen de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De overheid roept ons op om vol te houden en bepaalde gedragsmaatregelen na te leven. Zoals vaker en langer je handen wassen, 1.5 meter afstand houden en niet op bezoek te gaan bij kwetsbare ouderen. Lukt dit? Hoe ervaren we dit? Op die vragen wil het RIVM graag antwoord. U kunt helpen.

Waarom dit vragenlijstonderzoek?

Het RIVM wil beter begrijpen wat mensen vinden van de maatregelen, wat hun motieven zijn om zich hieraan te houden en wat de impact is op de mentale, fysieke en sociale gezondheid. Als we dit beter begrijpen, kunnen de beleidmakers op regionaal en landelijk niveau hier rekening mee houden bij het vaststellen van maatregelen en/of de communicatie over de maatregelen verbeteren.

Samenwerking RIVM, GGD’en, gemeenten en GGD GHOR Nederland

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het RIVM en GGD GHOR Nederland en de wetenschappelijke adviesraad van het RIVM. Deze raad bestaat uit top-experts in de gedrags- en communicatiewetenschappen. In de regio Hollands Midden voert de GGD Hollands Midden, samen met de gemeentes van deze regio, het onderzoek uit. Het RIVM verwacht de eerste uitkomsten in mei. Meer informatie over het gedragsonderzoek vindt u hier.

We vragen u deze vragenlijst in te vullen. Meedoen kan tot en met vrijdag 24 april. Uw antwoorden worden vertrouwelijk behandeld. Betrokken onderzoekers zien niet wie welke antwoorden heeft gegeven.

Alleen samen krijgen we corona onder controle.