Registratie overleden kinderen in de BRP (09-01-2019)

Vanaf 4 februari 2019 kunnen ouders een verzoek indienen om hun levenloos geboren kind in de basisregistratie personen (BRP) op te nemen. Dan wordt het kind opgenomen in de persoonslijst van de ouder die dit verzoekt. Hierbij maakt het niet uit wanneer de geboorte heeft plaatsgevonden of wat de duur van de zwangerschap is geweest.

Het verzoek tot registratie kunt u alleen zelf doen. Als uw partner ook een verzoek wil indienen, moet hij of zij dit persoonlijk doen.

U kunt het verzoek indienen als u op het moment van de geboorte in Nederland woonde en stond ingeschreven in de BRP. Voor in Nederland levenloos geboren kinderen geldt dat er een akte van geboorte (levenloos) van de burgerlijke stand van de geboortegemeente nodig is, om de registratie in de BRP te doen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Rijksoverheid. Als het kind in het buitenland is geboren, kan dit kind ook geregistreerd worden op de persoonslijst van de ouder die dit verzoekt. Wel dient de verzoekende ouder op het moment van de geboorte in Nederland ingezetene te zijn (geweest).

Deze wijziging van de Wet BRP komt voort uit een petitie van ouders die het als een groot emotioneel gemis zien en als feitelijk onjuist ervaren dat hun levenloos geboren kind niet in deze basisregistratie voorkomt.