Project Natuurlijke Leefomgeving van start! (17-05-2018)

Dit item is verlopen op 17-06-2018.

In 2017 hebben we samen met tien regio gemeenten onze ambities en gezamenlijke koers voor de ontwikkeling van de leefomgeving op ons grondgebied vastgelegd in een ‘ Regionale agenda omgevingsvisie 2040’. Om de verschillende opgaven en ambities te kunnen verwezenlijken zijn 5 thema’s met bijhorende doelstellingen opgesteld.

Lees deze thema's en meer in de eerste nieuwsbrief hieronder.