Plaatsing mosquito hangplek Pinksterbloemlaan naast de Klaverhal (19-02-2019)

I.v.m. meldingen over overlast rondom de hangplek Pinksterbloemlaan(nabij Klaverhal) wordt er tijdelijk een mosquito geplaatst. Door het verspreiden van een hoogfrequent geluid, dat voor ouderen niet meer hoorbaar is wordt een beperkt gebied onaantrekkelijk gemaakt voor hangjongeren. Het geluid is binnenshuis niet hoorbaar. De mosquito is in werking tussen 23.00 uur en 08.00 uur.