Ook in 2019 geeft de gemeente Zoeterwoude subsidie voor duurzame maatregelen (03-01-2019)

De gemeente Zoeterwoude stelt in 2019 weer subsidie beschikbaar voor huurders en woningeigenaren die hun woning energiezuinig willen maken. De Verordening Duurzaamheidssubsidie Zoeterwoude 2019 is ingegaan per 1 januari en heeft vooralsnog geen einddatum. Voor 2019 en 2020 is het subsidieplafond vastgesteld op €115.000 per jaar.

De gemeente wil naar een duurzaam en CO2-neutraal Zoeterwoude. Dit wil de gemeente samen met haar inwoners bereiken en heeft hiervoor de Verordening Duurzaamheidssubsidie Zoeterwoude 2019 vastgesteld. De verordening is van toepassing op huurders en woningeigenaren in Zoeterwoude die duurzame maatregelen treffen en hiervoor een subsidie aanvragen.

Uitbreiding van duurzame maatregelen

Woningeigenaren en huurders kunnen subsidie aanvragen op maatregelen gericht op energiebesparing (zoals isolatie), duurzame energieopwekking (bijvoorbeeld zonnepanelen en warmtepomp) en klimaatbestendige maatregelen (zoals een groen dak).

Nieuw in 2019 is dat de gemeente subsidie geeft voor een duurzaam afgiftesysteem, zoals vloerverwarming. Ook nieuw is dat huizen gebouwd vóór 1945 voor bepaalde maatregelen meer subsidie kunnen ontvangen dan huizen gebouwd na 1945.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over de mogelijkheden en de voorwaarden vindt u op www.duurzaambouwloket.nl. Het Duurzaam Bouwloket is het digitale gemeentelijke energieloket. Hier kunt u terecht voor gratis en onafhankelijk advies over energiebesparende- en duurzaamheidsmaatregelen.

Samenwerking

De Duurzaamheidssubsidie Zoeterwoude 2019 is een samenwerking tussen de gemeente Zoeterwoude en Omgevingsdienst West-Holland. De Omgevingsdienst West-Holland voert namens de gemeente deze subsidieverordening uit.