Nieuw hondenspeelveld in Zoeterwoude Dorp en Rijndijk (22-04-2020)

Op 7 juni 2019 ontving het college een petitie van de heer P.T.M. Mooijman, oprichter van de Hondenvereniging Zoeterwoude. Ruim 400 mensen hebben deze petitie getekend. Het college is gevraagd uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn voor speelvelden voor honden en wat de kosten daarvoor zijn. Hieruit zijn twee locaties als meest geschikt naar voren gekomen. Hondenvereniging Zoeterwoude bekeek ook diverse plaatsen in Zoeterwoude. De boomgaard aan het Molenpad en de strook langs het Spoorpad kwamen daarbij als beste uit te bus. Bij deze inventarisatie is vooral gekeken naar de geschiktheid voor het laten loslopen van honden.

Locatie 1: Hondenspeelveld aan het Molenpad

De boomgaard wordt omheinend met een hekwerk van houten palen en schapengaas van 1.5 meter hoog. Het  speelveld is ongeveer 500m2. Binnen het hek mogen de baasjes hun hond vrij laten rennen/loslopen. Hondenpoep moet uiteraard worden opgeruimd. Voor de baasjes plaatsen we twee bankjes en een prullenbak. Hondenvereniging Zoeterwoude zorgt voor het onderhoud gaan  en samen met hen stellen wij regels opstellen voor het gebruik.

Locatie 2: Hondenlosloopstrook aan het Spoorpad

Het Spoorpad is op een natuurlijke manier afgesloten door water. Daarom hoeft de hond in dit voorstel niet te worden aangelijnd. Er zijn over de gehele strook maar 3 uitgangen, waardoor de hond niet makkelijk kan weglopen. Daarom plaatsen wij geen hekwerken. Ook de mountainbike route  en het wandelpad blijven zoals ze zijn. Langs de losloopstrook komen tweebankjes en twee prullenbakken.

Het college geeft u de mogelijkheid uw reactie te geven

Op 27 februari 2020 heeft het college besloten de boomgaard aan het Molenpad en het Spoorpad aan te wijzen als beoogde locaties voor het hondenspeelveld/de hondenlosloopstrook. Daarbij is opgenomen omwonenden om reactie te vragen zodat  de Raad hierover een besluit kan nemen.

Geef uw reactie voor 28 april door

De opmerkingen nemen wij mee in de besluitvorming van de Raad voor de begroting van 2021. Zo kan de Raad een weloverwogen besluit nemen. U kunt uw reactie e-mailen naar: m.rodenbach@zoeterwoude.nl.

Bel of mail ons gerust bij vragen

Heeft u vragen? Wij helpen u graag. Neem dan contact op met M. Rodenbach. U bereikt haar op 071 – 580 63 00 of via m.rodenbach@zoeterwoude.nl.