Ligplaatsvergunning pleziervaartuig (29-04-2020)

Onze dienstverlening is op dit moment beperkt i.v.m. de coronacrisis. Ligplaatsen die vrij komen of zijn kunnen wij helaas voorlopig niet toewijzen. Dit geldt ook voor het in behandeling nemen van aanvragen. Ook versturen wij nog geen facturen voor de huur van de ligplaatsen. Deze volgen later in het jaar. Er is een lange wachtlijst voor de ligplaatsen (gewilde ligplaatsen met toezicht). Over de wachttijd kunnen wij nog geen uitspraak doen.

Wij krijgen diverse meldingen over boten die illegaal of verzonken liggen. Als wij een illegaal geplaatste boot moeten verwijderen brengen wij de kosten in rekening bij de overtreder. Wij vragen u het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven te volgen en afstand te houden. Dat geldt ook voor de pleziervaart. Denk ook op het water aan de maatregelen van het RIVM. Dus houd altijd minimaal 1,5 meter afstand van anderen en vermijd groepen mensen op één boot. Op sommige vaarwegen geldt vanwege het coronavirus een tijdelijk vaarverbod. Check vooraf de route via www.vaarweginformatie.nl.