Informatieavond maatschappelijk centrum Zoeterwoude-Rijndijk (05-02-2019)

Nog even en het Programma van Eisen op hoofdlijnen (PvE) voor een nieuw maatschappelijk centrum in Zoeterwoude Rijndijk is afgerond. Er wordt op 11 februari nog een extra inloopavond voor bewoners georganiseerd in de Goede Herderkerk.

Het afgelopen half jaar zijn de wensen van diverse belanghebbenden in beeld gebracht en uitgewerkt in ruimtelijke scenario’s. Deze zijn in de klankbordgroep, wensenworkshop en bewonersbijeenkomsten aangepast. Tijdens deze bijeenkomsten dachten niet alleen de uiteindelijke eigenaren en gebruikers mee, maar ook lokale maatschappelijke organisaties en bewoners. Hieruit zijn twee basisscenario’s ontstaan. Deze zijn in het PVE verder uitgewerkt en een voorkeursscenario wordt aanbevolen. De gemeenteraad beoordeelt in het voorjaar van 2019 of het voorkeurs scenario in een ontwerpproces met alle belanghebbenden verder kan worden uitgewerkt. Met als doel een nieuw maatschappelijk centrum: een kloppend hart voor Rijndijk, een plek voor jong en oud.

U bent van harte welkom op maandag 11 februari

Tijdens de laatste inloopavond voor deze fase kunnen aanwezigen hun laatste opmerkingen en ideeën plaatsen bij de scenario’s. Deze worden bij het PvE aangeboden aan de gemeenteraad, zodat zij een weloverwogen besluit kunnen nemen over de toekomst van de locatie. Zo ontstaat er een centrum van en door Rijndijkers.

Alle inwoners zijn tussen 19.30 en 21.30 uur van harte welkom in de Goede Herderkerk. Het is mogelijk om op elk gewenst moment binnen te lopen.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de projectpagina van www.zoeterwoude.nl