Het Hoogheemraadschap van Rijnland controleert keringen op veiligheid (13-11-2018)

Dit gebeurt in het kader van het project Toetsing Regionale Keringen. Hiervoor worden bijvoorbeeld sluizen, gemalen, molens en kunstwerken op veiligheid gecontroleerd. Dit doen zij in en op de ruim 1.200 kilometer regionale keringen binnen het beheergebied, waaronder in Zoeterwoude.

Wat merkt u van de toetsing?

Het betreft een visuele controle. De inspecteurs, te herkennen aan oranje Hoogheemraadschap van Rijnland-hesjes, bekijken en beoordelen de objecten in en op de keringen. Voor de toetsing zijn geen graafwerkzaamheden of machines nodig. Het hoogheemraadschap verwacht dat omwonenden en grondeigenaren geen overlast ondervinden van de controles.

Waarom een toetsing?

Objecten in en op de waterkeringen kunnen een negatieve invloed hebben op de stabiliteit ervan. De keringen kunnen dan verzwakken. Dit geldt zowel voor de kunstwerken als voor waterkerende constructies (damwanden) en niet-waterkerende objecten (huizen, bomen en kabels/leidingen). De invloed van deze objecten op de veiligheid is nu onbekend. De controle geeft het hoogheemraadschap een beter beeld van de veiligheid van haar keringen.

Planning

Dit najaar begint het hoogheemraadschap met het controleren van de kunstwerken. De andere objecten worden getoetst in de periode tot 2022.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit project? Kijk op rijnland.net/trek of bel het Klant Contact Team van het hoogheemraadschap via telefoonnummer 071 - 306 3535.