Gemeente Zoeterwoude verkent mogelijkheden en gevolgen rondom zonnevelden (22-11-2018)

De gemeente ontvangt regelmatig ideeën voor zonnevelden in Zoeterwoude. De ideeën verschillen enorm. Van alleen een verzoek om een gesprek tot complete concept aanvragen. Het is moeilijk om deze ideeën te beoordelen, omdat zonnevelden erg nieuw en onbekend zijn. Maar de urgentie om te veranderen is hoog. Daarom gaat de gemeente ingediende initiatieven gebruiken om van te leren. Door samen met één initiatiefnemer het aanvraagproces te doorlopen in een bepaald gebied. Of er daadwerkelijk een zonneveld komt in Zoeterwoude, blijkt na het proces. Dit proces levert de gemeente ervaring op om in de toekomst gerichter om te gaan met dergelijke ideeën.

De initiatiefnemer gaat het gesprek aan met betrokkenen

Dat zijn de omwonenden, grondeigenaren, provincie en partners in de energiewereld. De gemeente heeft hierbij géén rol. Zij is wel benieuwd of er een concreet plan komt en naar de eventuele inhoud hiervan. Als er een plan komt, bepaalt de gemeente daarna of het plan uitgewerkt kan worden.

Zoeterwoude wil de aanwezige ruimte optimaal benutten

Daarom heeft het college bepaald dat een initiatief niet maar één doel mag hebben. Ook als er een zonneveld komt mag dat niet alleen CO2 reductie tot doel hebben. Maar het moet bijvoorbeeld ook de biodiversiteit vergroten of water kunnen bergen tijdens hoosbuien.

Nederland zit middenin een transitie

We moeten rekening houden met ander weer, de CO2 uitstoot moet omlaag en de biodiversiteit moet toenemen. Want iedereen wil blijven wonen en werken in een gezonde omgeving en gezond voedsel eten. Dit brengt opgaven met zich mee. Zonnevelden kunnen een oplossing bieden voor een of meerdere opgaven. De gemeenteraad van Zoeterwoude buigt zich nu over de verschillende opgaven op het gebied van bijvoorbeeld woningbouw, energietransitie en biodiversiteit.