Gemeente Zoeterwoude geslaagd voor informatiebeveiliging (08-07-2019)

Privacy en informatiebeveiliging zijn belangrijk voor de gemeente Zoeterwoude. Inwoners en bedrijven moeten er op kunnen vertrouwen dat de gemeente goed met informatie omgaat en deze goed beveiligt. Zij werkt daarom steeds aan het beter maken van de beveiliging van informatie(systemen) en persoonsgegevens.

Onafhankelijke controle

De status van de informatiebeveiliging wordt regelmatig gecontroleerd. Kortgeleden is er een controle uitgevoerd voor DigiD & Suwinet. De gemeente Zoeterwoude voldoet volgens de onafhankelijke deskundige controleurs en landelijke toezichthouders aan alle eisen voor informatiebeveiliging met betrekking tot DigiD en Suwinet.

DigiD & Suwinet

DigiD is onze digitale identiteit. Met DigiD kunnen inwoners zich online identificeren en inloggen op websites, waaronder die van de gemeente. Met miljoenen DigiD-identificaties per jaar is het van groot belang dat de veiligheid van deze vorm van identificeren gewaarborgd is. Voor de Participatiewet maken we gebruik van het programma Suwinet, waar veel persoonsgegevens verwerkt worden. Ook voor deze applicatie is de toegang en beveiliging van groot belang.