Gemeente onderzoekt hoe veiligheid wordt ervaren in Zoeterwoude, deel jouw mening! (12-09-2019)

Veiligheid is belangrijk voor een aantrekkelijk dorp, waar bewoners en bezoekers zich welkom, thuis en veilig voelen. De gemeente Zoeterwoude werkt momenteel aan een nieuw integraal veiligheidsbeleid.

Integrale veiligheid is samen met o.a. politie en brandweer werken aan veiligheid

De gemeente vindt het belangrijk om inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen hierbij ook te betrekken. Daarom is een korte enquête opgesteld. Alle inwoners worden van harte opgeroepen om deze in te vullen. De antwoorden worden anoniem verwerkt en worden meegenomen in de verdere uitwerking van het integrale veiligheidsbeleid. Het invullen van de enquête kost ongeveer 5 minuten en kan op nl.surveymonkey.com/r/integraalveiligheidbsleid.