Ernstige verkeershinder Hoge Rijndijk 8 april t/m 15 mei (04-04-2019)

De Hoge Rijndijk wordt opnieuw ingericht tussen de A4 en Laan de Goede Herder. Hierdoor kan ernstige verkeershinder van 8 april tot en met 15 mei ontstaan voor het doorgaande verkeer. Tijdens de werkzaamehden worden verkeersregelaars ingezet voor een betere doorstroming.

Kijk voor meer informatie op de website van de Nationale Databank Verkeersgegevens, in de applicatie Melvin.