Enquete PMD inzameling (03-04-2019)

Het PMD afval wordt sinds eind augustus 2018 bij wijze van proef ingezameld met de grijze minicontainer. We zijn erg benieuwd hoe u deze wijze van inzamelen ervaart! Uw reactie gebruiken we bij het maken van een keuze hoe we het PMD op de langere termijn in gaan zamelen. Invullen kost ongeveer 5 minuten. U kunt de enquete invullen via: https://nl.surveymonkey.com/r/PMDinzameling