Concept ‘Nota Sociaal Beleid: Zoeterwoude gelukkig en gezond’ (06-11-2017)

De concept ‘Nota Sociaal Beleid: Zoeterwoude Gelukkig en Gezond’ bevat plannen voor de jaren 2018 - 2022. Deze plannen zijn integraal opgesteld voor de deelgebieden jeugd, ouderen, volksgezondheid, maatschappelijke ondersteuning, vrijwilligers, mantelzorg en armoedebestrijding.
 

Op 31 oktober is de concept Nota door het college van B&W vastgesteld en voor behandeling in de vergadering van het Open Huis van de gemeenteraad op 23 november aangeleverd. Het uitvoeringsprogramma is in samenspraak met inwoners en organisaties tot stand gekomen.

Heeft u op- en/of aanmerkingen over de concept Nota, dan kunt u die melden bij  de projectleider Carla van Loon via 071-5806300 of c.van.loon@zoeterwoude.nl.

Reacties die voor 16 november binnenkomen, kunnen voor zover relevant nog ter kennisname worden gebracht aan de gemeenteraad. Bekijk hieronder de concept nota.

Nota Sociaal Beleid: Zoeterwoude Gelukkig en Gezond