Baggerwerkzaamheden in Zoeterwoude (23-03-2020)

Op dit moment baggert het Hoogheemraadschap van Rijnland een aantal sloten in gemeente Zoeterwoude. Het gaat om de sloten aan de Westeindseweg, Verlaatweg, Zwaan, Reiger, Richellestraat en de dr. Bouwdijksstraat. Baars aannemerij uit Nieuwland voert dit werk voor hun uit.

Rijnland baggert voor droge voeten en schoon water. Baggeren is belangrijk om een goede doorstroom van de waterhuishouding te kunnen blijven garanderen en voor de natuur, de waterkwaliteit, de biodiversiteit en het leven in en om de watergangen. Het is voor het eerst dat Rijnland de werkzaamheden voortzet tijdens het flora en fauna seizoen. De “nieuwe” natuurwet biedt hier ruimte voor. Mits onder bepaalde voorwaarden.

Meer informatie?

Meer informatie vindt u via de website van hoogheemraadschap van Rijnland.

Heeft u vragen over de uitvoering?

Neem dan contact op met het klantcontactcentrum van het hoogheemraadschap van Rijnland (071-3063535)