Alle kinderen doen mee in Zoeterwoude! (16-09-2019)

Het is belangrijk dat elk kind in Zoeterwoude kan sporten, plezier heeft in hobby’s en mee kan doen op school. Soms lukt dit niet omdat ouders door een laag inkomen niet genoeg geld hebben voor deze activiteiten. De gemeente heeft voor die kinderen het Kindpakket.

Het Kindpakket geeft de mogelijkheid om mee te doen aan allerlei activiteiten

Dit pakket is een verzameling van regelingen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Zodat ze kunnen sporten, muziekles kunnen volgen of een bijdrage voor een schoolreisje kunnen krijgen. Enkele voorbeelden van wat u aan kunt vragen met het Kindpakket:

 • Schooltas
 • Ouderbijdrage
 • Schoolreis
 • Excursie
 • Kosten lidmaatschap sportvereniging
 • Sportkleding
 • Kosten lesgeld muziekvereniging
 • Danskleding
 • Muziekinstrumenten
 • Musea
 • Voorstellingen
 • Uitstapjes

Wilt u gebruik maken van het Kindpakket?

Dat kan als u:

 • inwonende kinderen tot 18 jaar heeft;
 • in de gemeente Zoeterwoude woont;
 • een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm heeft;
 • weinig eigen vermogen heeft;
 • de kosten nog niet zelf heeft voorgeschoten.

Het maakt niet uit of u het inkomen krijgt door loon, een uitkering of als ZZP’er. Ook als u een gemeentelijke schuldhulpverleningstraject heeft of toegelaten bent tot de Wet schuldsanering kunt u in aanmerking komen.

Vraag het Kindpakket aan

Kijk voor meer informatie op www.zoeterwoude.nl/kindpakket. Of bel met het Loket Zorg, Werk en Inkomen van de gemeente via telefoonnummer 071-5806300.