Aansluiting Stadhouderslaan Hoge Rijndijk 24 mei geopend (21-05-2019)

Er gebeurt momenteel veel in en rondom de nieuwbouwwijk Verde Vista in Zoeterwoude. Een nieuwe ontwikkeling is de aansluiting van de Stadhouderslaan op de Hoge Rijndijk. De weg is vanaf vrijdag 24 mei geopend.  De weg is aangelegd in een 30 km zone. De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan het realiseren van deze aansluiting. De aansluiting zorgt er voor dat Verde Vista niet alleen vanuit Leiden bereikbaar is, maar ook vanuit Zoeterwoude waardoor het fysiek ook meer onderdeel gaat uitmaken van de woonkern Zoeterwoude Rijndijk. Een ontwikkeling waar lang naar is uitgekeken door de huidige bewoners, omliggende school en kinderopvang ter plaatse.

Verkeerssituatie Verde Vista Meerburg

Verde Vista is nog volop in ontwikkeling. De komende tijd zal de verkeerssituatie in de wijk dan ook meermaals veranderen. Soms duurt het even voordat navigatiesystemen de nieuwe routes hebben opgenomen en borden ter plaatse hebben niet altijd het gewenste effect. Dit kan resulteren in ongewenst verkeer in de wijk en/of tijdelijke overlast. De gemeente en OMM doen hun uiterste best om de verkeerssituatie zo veilig mogelijk te houden.

Ontwikkeling parkeergarages

Het verkeer zal door de ontwikkelingen in Verde Vista  uiteraard toenemen ten opzichte van de huidige situatie. In Verde Vista Zuid zijn daarbij nog eens circa 550 appartementen en een supermarkt beoogd. Oorspronkelijk waren hier kantoren gepland, echter de economische crisis en de hoge woningvraag hebben daar verandering in gebracht. Om de appartementen mogelijk te maken wordt momenteel een bestemmingsplanwijziging voorbereidt. Onder de beoogde appartementencomplexen en de supermarkt komen parkeergarages voor bewoners, bezoekers en supermarktbezoekers.

Kruising Molentocht Stadhouderslaan wordt na bouwperiode geoptimaliseerd De kruising Molentocht en Stadhouderslaan is definitief gereed na realisatie van de supermarkt en appartementen. De brug over de Meerburgerwatering wordt in de definitieve situatie een calamiteitenontsluiting en fietsontsluiting. Tot die tijd is de weg enkel beschikbaar voor bouwverkeer.