Aanslag variabele deel afvalstoffenheffing Zoeterwoude van eens per half jaar naar één keer per jaar (22-08-2019)

De gemeente Zoeterwoude heeft besloten om de aanslag voor het variabele deel van de afvalstoffenheffing met ingang van 2019 nog maar 1 keer per jaar te versturen. Hierdoor worden kosten bespaard. Het variabele deel is afhankelijk van hoe vaak u in het voorgaande jaar restafval heeft aangeboden. Voorheen gebeurde dit 2 keer per jaar, in augustus en in maart. De gemeente komt niet meer uit met de afvalstoffenheffing opbrengsten die alle huishoudens betalen. Naast een verhoging per 2020 zoekt de gemeente naar mogelijkheden om de kosten te verlagen. Dit is daar één van. Uiteraard blijft het ook in de nieuwe situatie mogelijk om de aanslag in termijnen te betalen.

Wat betekent dit voor u?

Als inwoner van Zoeterwoude krijgt u het vaste deel van de afvalstoffenheffing samen met uw andere belastingen in februari 2020. In maart 2020 krijgt u de aanslag voor het variabele deel voor het hele jaar 2019. De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) verstuurt in 2019 dus geen aanslag afvalstoffenheffing in augustus. Voor meer informatie over het betalen van de afvalstoffenheffing, kunt u terecht op de website van de BSGR: www.bsgr.nl