Nieuws

Schrijf u in voor de e-mail nieuwsbrief met de belangrijkste nieuwsberichten over Zoeterwoude.

Aanmelden nieuwsbrief

 • Definitieve uitslag verkiezing Provinciale Staten 20 maart 2019 - Gemeente Zoeterwoude

 • Verkiezingen: extra stembureau Goede Herderkerk Zoeterwoude Rijndijk

  Vandaag kan in Zoeterwoude gestemd worden voor de leden van Provinciale Staten en de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Rijnland.

 • UPDATE - Verkiezing Provinciale Staten 2019 - Opkomstcijfer 20:00 uur

 • Onderzoek naar ervaring met gemeente onder iedereen die woont en werkt in Zoeterwoude

  Meer aandacht voor communicatie, burgerparticipatie en overheidsparticipatie zijn belangrijke onderdelen van het coalitieakkoord ‘Duurzaam Verbinden’. Daarom werkt de  gemeente Zoeterwoude aan een nieuwe visie op communicatie, participatie en dienstverlening. De nieuwe visie geeft de gemeente richting voor de komende vier jaar.

 • Provincie Zuid-Holland draagt bij aan groene initiatieven

   Maak kans op een bijdrage tot €5.000 aan je crowdfundingcampagne.

 • Afsluiting Laan van Meerburg 26 t/m 31 maart

  In verband met de kermis is de Laan van Meerburg afgesloten van dinsdag 26 maart tot en met zondag 31 maart. De afsluiting geldt voor al het verkeer en beide richtingen. Plaatselijk wordt het verkeer omgeleid.

 • Spreekuur politie gemeentehuis Zoeterwoude

  Iedere dinsdag van 16.00 tot 19.00 uur is de politie in het gemeentehuis aanwezig.Hier kunt u terecht voor onder andere aangifte of algemene inlichtingen. Als u aangifte wilt doen, kunt u het beste vooraf bellen naar 0900-8844 over wat de meest geschikte manier is om aangifte te doen. Uiteraard kunt u 24 uur per dag bellen met 112 (spoedeisende zaken) of 0900-8844 (geen spoed, wel politie).

 • Brandweeroefeningen in de voormalige locatie SKZ

  Op woensdag 27 februari houdt Brandweer Hollands Midden een oefening in de voormalige locatie van Stichting Kinderopvang Zoeterwoude (SKZ) aan het Herderstasjespad. Ook in maart staan nog brandweeroefeningen gepland.

 • Afsluiting fietstunnel Hofweg (onder A4) vanaf 4 maart

  Vanaf maandag 4 maart gaat de fietstunnel Hofweg (onder de A4) tot en met het najaar dicht. In deze periode werkt Comol5 aan het verlengen van de fietstunnel en verwijdert Gasunie een oude gasleiding.

 • Krokuswandeling zondag 10 maart

  Wijk & Wouden nodigt u uit voor een voorjaarswandeling in de Riethoornse Polder.Deelnemers krijgen bij binnenkomst tijdens een kopje koffie/thee uitleg van Jan Kerkvliet over de omgeving. Daarna wandelen we een deel van een van de gemarkeerde wandelroutes.

  De route is ongeveer 8 km lang en is niet toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn. Na afloop van de wandeling is er zelfgemaakte, biologische, vegetarische soep met een voorjaarstintje.

 • Zwethof: Rechter stelt Zoeterwoude in het gelijk, stappen provincie onterecht

  De gemeente Zoeterwoude wil het project Zwethof realiseren. Een project van 44 woningen aan de zuidzijde van Zoeterwoude-Dorp met veel ruimte voor water, spelen en natuur. Met dit project wil de gemeente ook werken aan haar duurzaamheidsdoelstellingen. Zo wordt er bijvoorbeeld gasloos en energieneutraal gebouwd en de omgeving wordt duurzaam aangelegd en ingericht.

  Op 6 september 2018 heeft de gemeenteraad van Zoeterwoude het bestemmingsplan "Zwethof 2018" vastgesteld. Op 9 oktober 2018 heeft de provincie echter besloten dit project tegen te houden door een ‘reactieve aanwijzing’ te geven. Hierdoor kon de realisatie van dit plan niet starten. Een plan waar overigens de belangstelling zeer groot voor is.

 • Medicijnresten? Niet in het riool!

  Heb jij medicijnen die over de datum zijn? Leeg oude flesjes niet in de gootsteen en gooi oude pillen niet in het toilet, maar breng ze terug naar de apotheek of lever ze in bij de chemokar.

 • Zoeterwoude stimuleert afvalscheiding basisscholen

  De gemeente Zoeterwoude stelt afvalmeubels ter beschikking aan basisscholen. Zo wordt de afvalscheiding gestimuleerd en neemt het restafval verder af in Zoeterwoude.

 • Plaatsing mosquito hangplek Pinksterbloemlaan naast de Klaverhal

  I.v.m. meldingen over overlast rondom de hangplek Pinksterbloemlaan(nabij Klaverhal) wordt er tijdelijk een mosquito geplaatst. Door het verspreiden van een hoogfrequent geluid, dat voor ouderen niet meer hoorbaar is wordt een beperkt gebied onaantrekkelijk gemaakt voor hangjongeren. Het geluid is binnenshuis niet hoorbaar. De mosquito is in werking tussen 23.00 uur en 08.00 uur.

 • Vanaf nu ook piepschuim kosteloos in te leveren op het afvalbrengstation

  De gemeente is steeds bezig om te bekijken hoe goed herbruikbare afvalstromen zo veel mogelijk gerecycled kunnen worden. Want zo kan het aandeel restafval zo veel mogelijk verlaagd worden.

 • Inloopavond over sloop Klaverweide en Corbulo/SKZ

  Op maandag 18 februari is er een informatieavond over de sloop van de locaties Klaverweide en Corbulo/SKZ in het restaurant van zorglocatie Emmaus. Van 19.30 uur tot 21.00 uur kunt u op ieder gewenst moment binnen lopen om vragen te stellen aan aannemer VSM Sloopwerken.

 • Vraag uw afvalpas vanaf nu online aan

  Vanaf nu kunt u snel en gemakkelijk een afvalpas aanvragen op de website van de gemeente. Dit doet u via het 'aanvraagformulier afvalpas'. Uw afvalpas wordt dan bij u thuisbezorgd.

 • Uitnodiging thematafel inrichtingsplan buitenruimte Klaverweide en Corbulo/SKZ

  Op dinsdagavond 12 februari organiseert de gemeente een thematafel voor het inrichtingsplan buitenruimte Klaverweide en Corbulo/SKZ. Tijdens deze sessie gaat de gemeente met inwoners aan de slag om met elkaar invulling te geven aan groen, water, spelen en parkeren.

 • Informatieavond maatschappelijk centrum Zoeterwoude-Rijndijk

  Nog even en het Programma van Eisen op hoofdlijnen (PvE) voor een nieuw maatschappelijk centrum in Zoeterwoude Rijndijk is afgerond. Er wordt op 11 februari nog een extra inloopavond voor bewoners georganiseerd in de Goede Herderkerk.

 • Stremming (fiets)verkeer Vlietweg 4 februari t/m 29 maart

  Van 4 februari tot en met 29 maart is de Vlietweg in Leiden ter hoogte van huisnummer 90 afgesloten voor doorgaand (fiets)verkeer. Ook voor voetgangers en ruiters is er geen doorgang mogelijk. Fietsers tussen Zoeterwoude/Leiden en Voorschoten worden in verband met werkzaamheden tijdelijk omgeleid via de Voorschoterweg N447/N206. Daarnaast is het nog tot begin maart mogelijk om de fietstunnel Hofweg onder de A4 te gebruiken, voor een route via Vlietland*.

 • Stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft

  Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u alsnog stemmen voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees parlement, als u de nationaliteit heeft van een andere lidstaat van de Europese Unie. U moet dan ook als inwoner geregistreerd staan bij de gemeente.

 • Tijdelijke bestemming bibliotheek

  De voormalige bibliotheek aan de Schenkelweg in Zoeterwoude heeft een tijdelijke nieuwe bestemming. Bureau Prevenda is momenteel bezig met het inhuizen van een internet bedrijfje in vintage meubelen. Dit bedrijfje blijft in de bibliotheek totdat de gemeente weet welk nieuw leven deze locatie krijgt.

 • Doekjes? Niet in het riool!

  Alles wat je door de gootsteen of toilet spoelt, komt in het riool terecht. Zolang het om afvalwater van afwas, douche of toiletbezoek gaat, is dat prima. Via het riool gaat dit afvalwater naar een zuiveringsinstallatie die het schone water in de rivier loost. Het gaat mis als ook bijvoorbeeld schoonmaakdoekjes of ander afval in het riool komen. Dit veroorzaakt verstopping en storing in het zuiveringsproces.

 • Extra stembureau Zoeterwoude Rijndijk

  Op woensdag 20 maart 2019 kan in Zoeterwoude gestemd worden voor de leden van Provinciale Staten en de leden van het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Rijnland.

 • Renovatie park aan de Oranjelaan gaat van start

  Op 6 juni 2018 presenteerden wij het concept plan voor het park aan de Oranjelaan. Dit was tijdens de inloopbijeenkomst in de Bernardusschool. De opmerkingen hebben wij zoveel mogelijk verwerkt in het nieuwe plan.

 • Winnende lotnummers kerstbomeninzameling 2019 bekend!

  Woensdag 9 januari zijn er weer veel oude kerstbomen ingeleverd, meer dan voorgaande jaren. 1186 in totaal! De bomen konden ingeleverd worden op het parkeerterrein van de Klaverhal en de Eendenkooi en werden ter plaatse versnipperd.

 • Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de ontwikkelingen van de locaties Klaverweide, Corbulo/SKZ en Westwoud?

  Meld u dan aan (met slechts 1 klik) via www.samenontwikkelen.nu zo ontvangt u voortaan een melding als er een nieuwsbericht wordt geplaatst. Zo blijft u gemakkelijk op de hoogte van de werkzaamheden en ontwikkelingen in uw woonomgeving.

  Wie is de aannemer? Hoe staat het met de sloop? Wanneer wordt er gebouwd? Hoe zit het met de tijdelijke invulling van Westwoud? Ook vindt u de contactgegevens van de verschillende partijen zodat u altijd met uw vragen bij de juiste persoon terecht kunt.

 • Registratie overleden kinderen in de BRP

  Vanaf 4 februari 2019 kunnen ouders een verzoek indienen om hun levenloos geboren kind in de basisregistratie personen (BRP) op te nemen. Dan wordt het kind opgenomen in de persoonslijst van de ouder die dit verzoekt. Hierbij maakt het niet uit wanneer de geboorte heeft plaatsgevonden of wat de duur van de zwangerschap is geweest.

 • Aantal inwoners per 01-01-2019

  Het aantal inwoners van de gemeente Zoeterwoude per 1-1-2019 is: 8.455.

 • Uitnodiging nieuwjaarsreceptie

  Maandag 7 januari 2019 begint om 20.00u in het gemeentehuis de nieuwjaarsreceptie. Tijdens de receptie wordt het Zoeterwouds Jongerencompliment uitgereikt en de vrijwilliger van het jaar bekend gemaakt. U bent van harte welkom de nieuwjaarsreceptie bij te wonen.

 • Ook in 2019 geeft de gemeente Zoeterwoude subsidie voor duurzame maatregelen

  De gemeente Zoeterwoude stelt in 2019 weer subsidie beschikbaar voor huurders en woningeigenaren die hun woning energiezuinig willen maken. De Verordening Duurzaamheidssubsidie Zoeterwoude 2019 is ingegaan per 1 januari en heeft vooralsnog geen einddatum. Voor 2019 en 2020 is het subsidieplafond vastgesteld op €115.000 per jaar.

 • Lever kerstbomen in en doe mee aan de loterij

  Woensdagmiddag 9 januari 2018 kunt u weer kerstbomen inleveren van 13.30u tot 16.00u. Net als voorgaande jaren zijn de inleverlocaties: het Kooikersplein (parkeerterrein Eendenkooi) en het parkeerterrein bij de Klaverhal. Per ingeleverde boom ontvangt u een lot en maakt u kans op geldprijzen. Ook ontvangt u € 0,50 per ingeleverde boom.

 • Prijs paspoort onjuist vermeld in de gemeenteberichten

  Wekelijks verschijnt in de regio editie van het Leids Nieuwsblad de gemeenteberichten van de gemeente Zoeterwoude. In de editie van vandaag zijn de nieuwe legestarieven voor 2019 van o.a. reisdocumenten en rijbewijzen gepubliceerd.

 • Giet oliebollenvet niet in gootsteen of toilet

  Gaat u ook de keuken, schuur of tuin in om oliebollen te bakken dit jaar? Wat te doen met het overgebleven frituurvet? Frituurvet en olie veroorzaken verstoppingen in het riool. Spoel het overgebleven vet na het bakken niet door het toilet of de gootsteen, maar breng het naar een vetrecyclecontainer bij u in de buurt.

 • Samen ontwikkelen in Zoeterwoude-Dorp

  Dinsdag 27 november was er een informatiebijeenkomst in de Meester over de ontwikkelingen en plannen voor de voormalige schoollocaties Klaverweide, Corbulo/SKZ en Westwoud. Tijdens deze bijeenkomst is o.a. de nieuwe projectwebsite www.samenontwikkelen.nu geïntroduceerd. Deze website is nu online!

 • Verbod vreugdevuur ook op Oudejaarsnacht

  Zoals iedere andere dag van het jaar, is het tijdens de komende Oudejaarsnacht in de gehele gemeente Zoeterwoude verboden om in de buitenlucht vuur te stoken. Dit betekent dat er tijdens de komende Oudejaarsnacht geen vreugdevuren mogen worden ontstoken. De politie zal daar tegen optreden.

 • Dichttimmeren Klaverweide en Corbulo/SKZ

  Maandag 10 december wordt begonnen met het dichttimmeren van de leegstaande panden Klaverweide, Corbulo en SKZ. Het lokale aannemersbedrijf Knops zal dit voor zijn rekening nemen. Omdat er zoveel glasoppervlakte aanwezig is bij de gebouwen zal het wel een paar dagen duren voordat alles dicht is.

 • Herinnering - Afwijkende openingstijden rond de feestdagen

  Het gemeentehuis is in verband met kerst en oud en nieuw gesloten op onderstaande data.

 • KRO filmproductie scholen Klaverweide/Corbulo/SKZ

  Donderdag 6 december maakt KRO NCRV gebruik van de oude schoollocaties Klaverweide, Corbulo en SKZ om filmopnames te maken. De opnames vinden plaats tussen 9.00 uur tot ongeveer 14.00 uur.

 • Afsluiting Weddepad 3 t/m 5 december

  In verband met asfaltwerkzaamheden is het Weddepad afgesloten van maandag 3 december 07:00 uur tot woensdag 5 december 18:00 uur. De afsluiting geldt voor al het autoverkeer. Deze afsluiting geldt niet voor voetgangers en (brom)fietsers.

 • Nominatie Zoeterwouds jongerencompliment 2018 gestart

  Dit jaar wordt voor de zesde keer het Zoeterwouds Jongerencompliment uitgereikt door de JongerenAdviesRaad(JAR). Het Jongerencompliment is bedoeld voor jongeren die zich op een bijzondere manier belangeloos inzetten voor de gemeenschap. Behalve een blijk van waardering is het Jongerencompliment ook een stimulans voor de jongeren om met het goede werk door te gaan. Kandidaten kunnen tot 14 december aangemeld worden.

 • Afwijkende openingstijden rond de feestdagen

  Het gemeentehuis is in verband met kerst en oud en nieuw gesloten op onderstaande data.

 • Gemeente Zoeterwoude verkent mogelijkheden en gevolgen rondom zonnevelden

  De gemeente ontvangt regelmatig ideeën voor zonnevelden in Zoeterwoude. De ideeën verschillen enorm. Van alleen een verzoek om een gesprek tot complete concept aanvragen. Het is moeilijk om deze ideeën te beoordelen, omdat zonnevelden erg nieuw en onbekend zijn. Maar de urgentie om te veranderen is hoog. Daarom gaat de gemeente ingediende initiatieven gebruiken om van te leren. Door samen met één initiatiefnemer het aanvraagproces te doorlopen in een bepaald gebied. Of er daadwerkelijk een zonneveld komt in Zoeterwoude, blijkt na het proces. Dit proces levert de gemeente ervaring op om in de toekomst gerichter om te gaan met dergelijke ideeën.

 • Wie wordt vrijwilliger van het jaar 2018?

  Vrijwilligers zijn vaak de drijvende kracht achter organisaties of verenigingen. Ze zijn duidelijk aanwezig of verrichten juist veel werk op de achtergrond. Dat verdient een blijk van waardering! Daarom reikt de gemeente Zoeterwoude elk jaar een prijs uit voor de vrijwilliger van het jaar. Wilt u iemand nomineren voor de verkiezing vrijwilliger van het jaar? Meld deze persoon dan snel aan!

 • Informatieavond locaties Klaverweide, Corbulo/SKZ en Westwoud

  De oplevering van de brede school ‘De Buitenplaats’ heeft drie te ontwikkelen locaties opgeleverd in Zoeterwoude. Ook in onze gemeente is er behoefte aan woningen voor verschillende doelgroepen en het college heeft samen met de raad besloten deze drie locaties te laten ontwikkelen tot woonlocaties. Op dinsdagavond 27 november organiseren wij een informatiebijeenkomst. Tijdens deze avond stellen ontwikkelaars, sloper, de klankbordgroepleden en de betrokken ambtenaren zich voor. Ook willen wij omwonenden en betrokkenen van de locaties Klaverweide, SKZ/Corbulo en Westwoud informeren over de laatste stand van zaken en samen met u een verdere planning afstemmen.

 • Méér zorgverzekering voor minder geld!

  Heeft u een laag inkomen en wilt u een uitgebreide zorgverzekering tegen lage kosten? Maak dan gebruik van de collectieve zorgverzekering die de gemeente Zoeterwoude samen met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid aanbiedt. De gemeente betaalt een gedeelte van uw zorgverzekering en u profiteert van vele extra’s. De collectieve zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en twee aanvullende verzekeringen.

 • De Recycle Sint ruilmarkt: hoe je van jouw Sinterklaasinkopen een duurzaam en slim feestje maakt

  Het lijkt nog ver, maar over een paar weken is Het Heerlijk Avondje al gekomen. Voor veel ouders levert dat stress op. Cadeautjes zoeken, geld uitgeven en die decembermaand is al zo duur. Daarnaast komen ook nog de morele bezwaren. Is het nog wel van deze tijd allemaal nieuwe spullen te blijven kopen? Daarom organiseren Jitske en Marcella een Recycle Sint op donderdagavond 22 november. Locatie: De Eendenkooi.

 • Het Hoogheemraadschap van Rijnland controleert keringen op veiligheid

  Dit gebeurt in het kader van het project Toetsing Regionale Keringen. Hiervoor worden bijvoorbeeld sluizen, gemalen, molens en kunstwerken op veiligheid gecontroleerd. Dit doen zij in en op de ruim 1.200 kilometer regionale keringen binnen het beheergebied, waaronder in Zoeterwoude.

 • Denk mee over het maatschappelijk centrum in Zoeterwoude-Rijndijk!

  De  gemeente Zoeterwoude onderzoekt aan welke eisen en wensen het maatschappelijk centrum in Zoeterwoude-Rijndijk straks moet voldoen. Samen met belanghebbenden werkt de gemeente verschillende scenario’s uit. Ook de inwoners van Zoeterwoude-Rijndijk kunnen meedenken. Op de informatiemarkt over de ontwikkelingen in Zoeterwoude-Rijndijk op 19 november kunt u bij de stand van het maatschappelijk centrum al uw vragen stellen en uw mening geven over de scenario’s.

Archief