Locatie Westwoudschool

Op welke locatie?

Aan de Veldzichtstraat, Zoeterwoude-Dorp

Bekijk de locatie op de kaart

Wat komt er?

Momenteel staat hier de Westwoudschool, die in augustus 2018 verhuist naar de nieuw te bouwen Brede School in Zoeterwoude-Dorp. Voor deze locatie wordt momenteel onderzocht of hier 10 eengezinswoningen kunnen worden gerealiseerd. De gemeente is bezig met het herzien van het bestemmingsplan. Hierover is op 5 april 2018 een informatieavond georganiseerd.

Planning

Meer informatie/projectwebsite

  • Projectleider gemeente: L. Gips, 071-5806300, l.gips@zoeterwoude.nl

  • Er is een projectwebsite in de maak! Na de informatieavond op 27 november informeren wij u hier over.