Hoge Rijndijk 48 a-h

Wat is het project Hoge Rijndijk 48 a-h?

Het project komt in het kort gezegd neer op het slopen van het huidige kantoorpand, waarna RIJZO Vastgoed voornemens is op deze locatie (starters)appartementen te realiseren. Hiervoor is door VVKH architecten in opdracht van RIJZO Vastgoed en in overleg met de gemeente Zoeterwoude een schetsplan opgesteld.

Impressie van het plan

Stand van zaken

Op 31 augustus 2017 heeft ontwikkelaar Rijzo vastgoed aan de leden van de gemeenteraad en belangstellenden/omwonenden het voorstel toegelicht voor het plan “herinrichting Hoge Rijndijk 48 a-h". November 2017 heeft Rijzo de gemeente een aangepast plan op hoofdlijnen toegestuurd waarin tegemoet gekomen wordt aan de bezwaren van omwonenden en de gemeente. De gemeente is positief over dit principevoorstel en heeft dit principevoorstel gedeeld met de omwonenden. De ontwikkelaar heeft eind 2018 een uitwerking ingediend van het plan op hoofdlijnen.

Vervolg

Voorwaarden voor de verdere ontwikkeling worden in een anterieure overeenkomst vastgelegd. Met name op het gebied van sociale woningbouw, parkeerplaatsen op eigen terrein, afvalinzameling, aansluiting op openbare ruimte. De ontwikkelaar is voornemens om de gemeente te vragen begin 2019 het bestemmingsplantraject in te gaan (van bestemming kantoor naar wonen). Tegelijkertijd wil ontwikkelaar de omgevingsvergunning voor het plan aanvragen.