Gemeenteraadsverkiezing 21 maart 2018

Op woensdag 21 maart 2018 is de verkiezing van de gemeenteraad. De gemeenteraad van Zoeterwoude bestaat uit 13 raadsleden. Een raadslid is een volksvertegenwoordiger en vertolkt daarmee de opvattingen en gevoelens van inwoners. Zij vormen de verbindende schakel tussen de samenleving en het gemeentehuis en vervullen vanuit deze verbindende rol de taak als volksvertegenwoordiger, kaderstelling en controle van burgemeester en wethouders.

Referendum

De gemeenteraadsverkiezing wordt gecombineerd met een referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Meer informatie daarover staat op de pagina Raadgevend referendum op 21 maart 2018.