Gemeenteraad en bestuur

Gemeenteraad

Wie zitten er in de gemeenteraad en hoe kunt u hen bereiken?

Gemeenteraad

Vergaderkalender en raadsverslagen

Agenda Open Huis en raadsverslagen

Ga naar pagina Vergaderschema en raadsverslagen

Nevenfuncties college- en raadsleden

Welke functies hebben de college- en raadsleden naast hun werk voor de gemeente?

Ga naar pagina nevenfuncties college- en raadsleden

College van B&W

Wie vormen het college en wat doen zij?

Ga naar pagina College van B&W

Begroting en jaarrekening

Verantwoording over de inkomsten en uitgaven van de gemeente

Ga naar pagina Begroting en jaarrekening

JongerenAdviesRaad

JongerenAdviesRaad geeft gevraagd en ongevraagd advies over jeugdbeleid

Ga naar pagina JongerenAdviesRaad

Beleid

Verordeningen en beleidstukken

Ga naar pagina Beleid