Gemeenteraad en bestuur

Gemeenteraad

Wie zitten er in de gemeenteraad en hoe kunt u hen bereiken?

Gemeenteraad

Vergaderkalender en raadsverslagen

Agenda Open Huis en raadsverslagen

Ga naar pagina Vergaderschema en raadsverslagen

Nevenfuncties college- en raadsleden

Welke functies hebben de college- en raadsleden naast hun werk voor de gemeente?

Ga naar pagina nevenfuncties college- en raadsleden

College van B&W

Wie vormen het college en wat doen zij?

Ga naar pagina College van B&W

Begroting en jaarrekening

Verantwoording over de inkomsten en uitgaven van de gemeente

Ga naar pagina Begroting en jaarrekening

Gemeenteraadsverkiezing 2018

Kandidaatstelling, Stemmen & Referendum

ga naar pagina Gemeenteraadsverkiezing 2018

JongerenAdviesRaad

JongerenAdviesRaad geeft gevraagd en ongevraagd advies over jeugdbeleid

Ga naar pagina JongerenAdviesRaad

Beleid

Verordeningen en beleidstukken

Ga naar pagina Beleid