Compensatie of bijstand voor ondernemers

Ook inwoners van Zoeterwoude die ondernemer zijn, ondervinden de gevolgen van de landelijke maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus. Ondernemers kunnen gebruik maken van een aantal bestaande en nieuwe landelijke regelingen. Dit gaat om werktijdverkorting, verruiming van de borgstelling MKB-kredieten en belastinguitstel. Ook kan de gemeente een bijstandsuitkering verstrekken op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Deze bestaande regeling is versoepeld voor de ondernemers die gedupeerd zijn door het coronavirus.

Op het Coronaloket van de Kamer van Koophandel wordt alle actuele informatie over maatregelen, hulp en financiën vermeld: https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/.


Uitstel betaling belastingaanslag i.v.m. corona voor bedrijven en ZZP'ers

Lees hier meer over op de website van de BSGR.


Bijstandverlening aan zelfstandigen die inwoner zijn van Zoeterwoude

Zelfstandig ondernemers en zzp’ers die in financiële moeilijkheden komen door de landelijke maatregelen én in Zoeterwoude wonen, kunnen op grond van de versoepelde regeling Bbz aanspraak maken op bijstand. Voor ondernemers die woonachtig zijn in Zoeterwoude wordt deze regeling uitgevoerd in samenwerking met het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). Er is nog veel onduidelijk over de uitvoering van deze regeling. Op de website van het IMK is algemene informatie te vinden over het Bbz: www.imk.nl/bbz.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

De speciale regeling voor inkomensondersteuning heet de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Torzo). Voor meer inhoudelijke informatie kunt u de volgende website raadplegen: www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/#inkomensondersteuning.

Meldpunt voor ondernemers woonachtig in Zoeterwoude
Bij vragen kunt u per mail contact opnemen met de senior ondernemersspecialist van het IMK, Herman Rombouts, via h.rombouts@imk.nl of bel 088 9990000 en vraag naar Herman Rombouts. De regeling is nog in ontwikkeling, maar u kunt zich nu al wel melden of vragen stellen. Is er sprake van een financiële noodsituatie, bijvoorbeeld omdat u geen boodschappen meer kunt doen? Neem dan ook contact op met Herman Rombouts van het IMK. Hij bespreekt met u de mogelijkheden voor de periode tot de regeling van kracht wordt.


155-Help-een-bedrijf

Om ondernemers met dreigende financiële problemen tijdig te bereiken, is door IMK 155-Help-een-bedrijÍ gelanceerd: www.155.nl. Dit is een telefonische en digitale helpdesk waar ondernemers kosteloos terecht kunnen met vragen over hun bedrijfsvoering of financiële problematiek. De gemeente Zoeterwoude is aangesloten op 155 Help-een-bedrijf.


Informatie per bedrijfstak

Naast de landelijke regelingen geven brancheorganisaties informatie die specifiek is voor deze bedrijfstak. Kijkt u daarvoor op de website van uw brancheorganisatie, zoals: