Compensatie of bijstand voor ondernemers

Als ondernemer kunt u gebruik maken van een aantal bestaande en nieuwe landelijke regelingen. Het gaat om een tegemoetkoming in vaste lasten, een compensatie van loonkosten, een overbruggingslening, kleine kredieten en belastinguitstel. Op het Coronaloket van de Kamer van Koophandel vindt u alle informatie over de verschillende regelingen: www.kvk.nl/corona.

Heeft u behoefte aan extra hulp, dan kunt u ook kosteloos gebruik maken van één van de adviseurs van Stichting Ondernemersklankbord. Dit voor elke ondernemingsvraag. Ook voor vragen over de verschillende maatregelen die voor zelfstandigen zijn getroffen als gevolg van de Corona-crisis. Zie hiervoor: www.ondernemersklankbord.nl.

De gemeente verleent bijstand aan ondernemers die door de Coronacrisis in financiële moeilijkheden zijn gekomen. Dit onder de regeling Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Hieronder leest u meer over deze regeling en over de mogelijkheid van verlenging.


Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Zelfstandig ondernemers die in financiële moeilijkheden zijn gekomen door de landelijke maatregelen, kunnen in de woongemeente aanspraak maken op de Tozo. Deze regeling wordt door de gemeente uitgevoerd in samenwerking met het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). Op grond van de regeling kunt u een (aanvullende) uitkering krijgen voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen. Zie voor meer informatie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/tozo of www.kvk.nl/corona/tozo-inkomensondersteuning-en-leningen/. Het kabinet heeft de regeling per 1 oktober 2020 opnieuw verlengd onder de naam Tozo 3. Voor u als ondernemer zijn er twee mogelijkheden.

1. Ontving u eerder een uitkering in het kader van de Tozo 2, dan kunt u opnieuw een verlenging aanvragen (Tozo 3)

Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u na 1 oktober nog niet voorbij. Het kan even duren voordat u uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en u voldoende inkomsten heeft. Misschien wilt u onderzoeken of u uw bedrijf of beroep kunt aanpassen aan de huidige situatie of kunt voorbereiden op de toekomst? Of denkt u erover om ander werk te gaan doen, als zelfstandige of in loondienst? U kunt per 1 oktober een verlenging aanvragen. Alle voorwaarden die golden voor uw eerdere aanvraag gelden nu ook. Inclusief de partnerinkomenstoets.

U kunt een verlenging van uw Tozo-uitkering aanvragen voor maximaal 6 maanden

De verlenging gaat in op 1 oktober 2020 en loopt dan tot uiterlijk 1 april 2021. U kunt de Tozo 3-uitkering ook later laten ingaan, bijvoorbeeld vanaf 1 december of aanvragen voor een kortere periode. Dit kan als u weet dat u in sommige maanden voldoende inkomsten heeft.

Met terugwerkende kracht aanvragen is beperkt mogelijk

In tegenstelling tot bij Tozo 1 en 2 kunt u de uitkering bij Tozo 3 niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht aanvragen of verlengen.

  • In de maanden oktober en november 2020 kunt u de uitkering met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 aanvragen;
  • Vanaf 1 december 2020 kunt u de uitkering aanvragen vanaf de 1e van de maand waarin u de aanvraag doet. Op 15 december 2020 kunt u dus aanvragen vanaf 1 december 2020.

Verkorte aanvraagprocedure

Ontvangt u op dit moment al een Tozo 2 uitkering en wilt u een verlenging aanvragen? Dan hoeft u niet opnieuw de volledige aanvraagprocedure te doorlopen. U krijgt van het IMK automatisch in de week van 5 oktober een verkort aanvraagformulier toegemaild. De verlenging van uw uitkering gaat in per de eerste van de maand na afloop van uw huidige uitkering. De verlenging van de Tozo-uitkering loopt tot 1 april 2021. Heeft u nog geen verkort aanvraagformulier ontvangen, dan kunt u dit formulier hier downloaden. Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar v.austin@imk.nl.

2. Heeft u niet eerder een uitkering in het kader van de Tozo ontvangen, maar wilt u wel in aanmerking komen voor Tozo 3 of wilt u een (aanvullende) lening voor bedrijfskapitaal aanvragen tot maximaal € 10.157?

U kunt dan een nieuwe aanvraag indienen door dit aanvraagformulier te downloaden. Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar v.austin@imk.nl. Weet u niet zeker of u in aanmerking komt voor de Tozo? Doe dan een onlinecheck via https://krijgiktozo.nl/.

Heeft u vragen, neem dan contact op met onze ondernemersspecialist

U kunt contact opnemen met mevrouw Vera Austin, onze ondernemersspecialist bij het IMK. Dit kan per mail via v.austin@imk.nl of telefonisch 06 43510194. Is er sprake van een financiële noodsituatie? Bijvoorbeeld omdat u geen boodschappen meer kunt doen? Neem dan ook contact op met mevrouw Austin. Zij bespreekt met u de mogelijkheden.

U bent verplicht om het IMK juist en volledig te informeren

Dient u een (verlengde) aanvraag in? Zorg er dan voor dat u alle informatie aan het IMK geeft die nodig is om het recht op uitkering te bepalen. Doet u dit niet volledig of onjuist? Dan vordert de gemeente de uitkering terug en wordt daar bovenop een boete opgelegd. Dat kan ook als achteraf bij een extra toets blijkt dat de uitkering onterecht is verstrekt.


Informatie per bedrijfstak

Naast de landelijke regelingen geven brancheorganisaties informatie die specifiek is voor deze bedrijfstak. Kijkt u daarvoor op de website van uw brancheorganisatie, zoals:
•    Koninklijke Horeca Nederland: www.khn.nl/lobby/khn-lobby/gezondheid/coronavirus
•    InRetail: www.inretail.nl/opinie/faq-het-coronavirus-en-de-retail/
•    Bouwend Nederland: www.bouwendnederland.nl/actueel/nieuws/11017/het-coronavirus-in-nederland-vragen-en-antwoorden
•    Transport en Logistiek Nederland (TLN): www.tln.nl/coronavirus/