Compensatie of bijstand voor ondernemers

Ook inwoners van Zoeterwoude die ondernemer zijn, ondervinden de gevolgen van de landelijke maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus. Ondernemers kunnen gebruik maken van een aantal bestaande en nieuwe landelijke regelingen. Dit gaat om werktijdverkorting, verruiming van de borgstelling MKB-kredieten en belastinguitstel.

Op het Coronaloket van de Kamer van Koophandel vindt u alle actuele informatie over maatregelen, hulp en financiën vermeld: www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/. Heeft u behoefte aan extra hulp, dan kunt u ook kosteloos gebruik maken van één van de adviseurs van Stichting Ondernemersklankbord. Dit voor elke ondernemingsvraag. Ook voor vragen over de verschillende maatregelen die voor zelfstandigen zijn getroffen als gevolg van de Corona-crisis. Zie hiervoor: www.ondernemersklankbord.nl.

De gemeente is verantwoordelijk voor het verlenen van bijstand aan ondernemers die door de Coronacrisis in financiële moeilijkheden zijn gekomen. Hieronder leest u meer over deze regeling en over de aangekondigde verlenging.


Bijstandverlening aan zelfstandigen die inwoner zijn van Zoeterwoude

Zelfstandig ondernemers en zzp’ers die in financiële moeilijkheden zijn gekomen komen door de landelijke maatregelen én in Zoeterwoude wonen, kunnen aanspraak maken op bijstand voor levensonderhoud en een lening voor bedrijfskapitaal. Voor ondernemers die woonachtig zijn in Zoeterwoude wordt deze regeling uitgevoerd in samenwerking met het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK).

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers

Het kabinet heeft aangekondigd dat inkomensondersteuning ook aangevraagd kan worden over de maanden juni, juli en augustus. Ook voor de ondernemers die al een uitkering op grond van de Tozo 1 ontvangen. Daarnaast blijft het mogelijk om een eenmalige lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen. Er gelden echter wel strengere voorwaarden. Zo geldt bijvoorbeeld de partnerinkomenstoets.  De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van uw partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. Voor algemene informatie over het vervolg van Tozo, zie hiervoor: https://www.kvk.nl/corona/noodpakket-2-nieuwe-regelingen-per-juni/ of https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/20/tozo-2-voor-zelfstandig-ondernemers.


Zodra er meer bekend is over het vervolg, dan zal dit op deze webpagina vermeld worden. Ook hoe u een (verkorte) aanvraag kunt doen voor de nieuwe periode. We vragen u tot die tijd om uw geduld. Dit kan enkele weken duren.

Meldpunt voor ondernemers woonachtig in Zoeterwoude

U kunt tot en met 31 mei 2020 een aanvraag doen. Gebruik hiervoor onderstaande knop. Weet u niet zeker of u in aanmerking komt, dan kunt u dezelfde knop gebruiken om een online-check te doen.

Direct Tozo aanvraag indienen of geldnoodscan starten

Bij overige vragen kunt u contact opnemen Herman Rombouts (senior ondernemersspecialist van het IMK) via h.rombouts@imk.nl of 06 22533782. Is er sprake van een financiële noodsituatie? Bijvoorbeeld omdat u geen boodschappen meer kunt doen? Neem dan ook contact op met Herman Rombouts van het IMK. Hij bespreekt met u de mogelijkheden.

U bent verplicht om het IMK juist en volledig te informeren

Dient u een aanvraag in? Zorg er dan voor dat u alle informatie aan het IMK geeft die nodig is om het recht op uitkering te bepalen. Doet u dit niet volledig of onjuist? Dan vordert de gemeente de uitkering terug en wordt daar bovenop een boete opgelegd. Dat kan ook als achteraf bij een extra toets blijkt dat de uitkering onterecht is verstrekt.


Uitstel betaling belastingaanslag i.v.m. corona voor bedrijven en ZZP'ers

Lees hier meer over op de website van de BSGR.


Informatie per bedrijfstak

Naast de landelijke regelingen geven brancheorganisaties informatie die specifiek is voor deze bedrijfstak. Kijkt u daarvoor op de website van uw brancheorganisatie, zoals: