Compensatie of bijstand voor ondernemers

Ook inwoners van Zoeterwoude die ondernemer zijn, ondervinden de gevolgen van de landelijke maatregelen tegen verdere verspreiding van het coronavirus. Ondernemers kunnen gebruik maken van een aantal bestaande en nieuwe landelijke regelingen. Het gaat om een tegemoetkoming in vaste lasten, een compensatie van loonkosten, een overbruggingslening, kleine kredieten en belastinguitstel. Op het Coronaloket van de Kamer van Koophandel vindt u alle informatie over de verschillende regelingen: www.kvk.nl/corona.

Heeft u behoefte aan extra hulp, dan kunt u ook kosteloos gebruik maken van één van de adviseurs van Stichting Ondernemersklankbord. Dit voor elke ondernemingsvraag. Ook voor vragen over de verschillende maatregelen die voor zelfstandigen zijn getroffen als gevolg van de Corona-crisis. Zie hiervoor: www.ondernemersklankbord.nl.

De gemeente is verantwoordelijk voor het verlenen van bijstand aan ondernemers die door de Coronacrisis in financiële moeilijkheden zijn gekomen. Hieronder leest u meer over deze regeling en over de mogelijkheid van verlenging.


Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Zelfstandig ondernemers die in financiële moeilijkheden zijn gekomen door de landelijke maatregelen én in Zoeterwoude wonen, kunnen aanspraak maken op de Tozo. Deze regeling wordt uitgevoerd in samenwerking met het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). Op grond van de regeling kunt u een (aanvullende) uitkering krijgen voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal bij liquiditeitsproblemen. Zie voor meer inhoudelijke informatie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/financiele-regelingen/tozo.

De regeling kon eerst aangevraagd worden tot 1 juni 2020. Het kabinet heeft echter besloten de regeling te verlengen. De Tozo kan nu ook worden aangevraagd over de maanden juni tot en met september. Ook voor de ondernemers die al eerder een uitkering op grond van de Tozo hebben ontvangen. Er gelden echter wel strengere voorwaarden. Zo geldt bijvoorbeeld de partnerinkomenstoets. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van uw partner meetelt voor het bepalen van de hoogte van de aanvullende uitkering. De gewijzigde regeling wordt Tozo 2 genoemd. Voor meer informatie zie: www.kvk.nl/corona/tozo-inkomensondersteuning-en-leningen/.

Heeft u nog niet eerder een uitkering in het kader van de Tozo ontvangen, maar wilt u wel in aanmerking komen voor Tozo 2 of wilt u een (aanvullende) lening voor bedrijfskapitaal aanvragen tot maximaal € 10.157? Tot 30 september kunt u online een aanvraag indienen via 'Aanvraag tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers'. U kunt een aanvraag doen met terugwerkende kracht vanaf 1 juni. Weet u niet zeker of u in aanmerking komt voor de Tozo? Doe dan een onlinecheck via www.imk.nl/tozo/.

Ontvangt u op dit moment al een uitkering in het kader van de Tozo en wilt u een verlenging van uw uitkering aanvragen, dan hoeft u niet opnieuw de volledige aanvraagprocedure te doorlopen. U krijgt van het IMK automatisch per mail een verkort aanvraagformulier toegestuurd. U hoeft niet opnieuw al uw gegevens aan te leveren. De verlenging van uw uitkering gaat in per de eerste van de maand na afloop van uw huidige uitkering. De verlenging van de Tozo-uitkering loopt tot uiterlijk 30 september 2020.

Heeft u vragen, neem dan contact op met onze ondernemersspecialist

U kunt contact opnemen met de heer Herman Rombouts, onze ondernemersspecialist bij het IMK. Dit kan per mail via h.rombouts@imk.nl of telefonisch 06 22533782. Is er sprake van een financiële noodsituatie? Bijvoorbeeld omdat u geen boodschappen meer kunt doen? Neem dan ook contact op met de heer Rombouts. Hij bespreekt met u de mogelijkheden.

U bent verplicht om het IMK juist en volledig te informeren

Dient u een (verlengde) aanvraag in? Zorg er dan voor dat u alle informatie aan het IMK geeft die nodig is om het recht op uitkering te bepalen. Doet u dit niet volledig of onjuist? Dan vordert de gemeente de uitkering terug en wordt daar bovenop een boete opgelegd. Dat kan ook als achteraf bij een extra toets blijkt dat de uitkering onterecht is verstrekt.


Informatie per bedrijfstak

Naast de landelijke regelingen geven brancheorganisaties informatie die specifiek is voor deze bedrijfstak. Kijkt u daarvoor op de website van uw brancheorganisatie, zoals:
•    Koninklijke Horeca Nederland: www.khn.nl/lobby/khn-lobby/gezondheid/coronavirus
•    InRetail: www.inretail.nl/opinie/faq-het-coronavirus-en-de-retail/
•    Bouwend Nederland: www.bouwendnederland.nl/actueel/nieuws/11017/het-coronavirus-in-nederland-vragen-en-antwoorden
•    Transport en Logistiek Nederland (TLN): www.tln.nl/coronavirus/