Bouwen en wonen

Vergunningen

Zaken waarvoor u toestemming van de gemeente nodig heeft of die u moet melden

Ga naar de pagina Vergunningen

Belastingen gemeente

Onroerendezaakbelasting (OZB en WOZ), andere gemeentelijke belastingen en de BsGR

Ga naar startpagina belastingen

Omgevingsvergunning

Als u wilt bouwen, verbouwen, aanbouwen, kappen of slopen

Ga naar productpagina Omgevingsvergunning

Starterslening

Informatie over en het aanvragen van een starterslening bij het kopen van uw eerste huis

Ga naar productpagina starterslening

Bestemmingsplannen

Inzage en totstandkomingsprocedure

Ga naar de pagina bestemmingsplannen