Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein

Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein

Het project Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein is een initiatief van de gemeente Zoeterwoude, de Vereniging BIZ Grote Polder en ondernemers van bedrijventerrein Grote Polder met als doel het bedrijventerrein Grote Polder duurzamer, groener, kleurrijker en levendiger te maken voor werknemers, bewoners en passerende recreanten. Om dit te bereiken worden delen van het bedrijventerrein op een meer natuurlijke wijze ingericht en beheerd, zodat herkenbare routes ontstaan en groene plekken onderling worden verbonden voor flora en fauna.

Om welke delen gaat het?

De delen van bedrijventerrein Grote Polder die op natuurlijke wijze heringericht worden zijn: de gemeentelijke groenstroken langs de Industrieweg, Nijverheidsweg/Energieweg, de zogenaamde 'multi-purpose' stroken die in gemeenschappelijk beheer zijn bij de ondernemers en acht bedrijfskavels van deelnemende ondernemers.

 

Wanneer gaat wat gebeuren?

  • In 2016 is het herinrichtingsplan Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein Grote Polder (buro Lubbers Landschapsarchitecten) vastgesteld.
  • In 2017 zijn de randen en wegbermen van het bedrijventerrein en zes bedrijfskavels op een meer natuurlijke wijze ingericht.
  • Op 10 mei 2017 is het project Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein feestelijk gestart.
  • In 2018 is er aanplant gedaan bij nog twee bedrijfskavels en heeft de gemeente de entrees en extra bermen aangepast, o.a. langs de Meerburgerwatering.
  • In 2019 vinden de laatste werkzaamheden voor de biodiverse inrichting plaats.

Film project Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein

Een speciaal voor dit project ontwikkelde film geeft een goed beeld van de doelstellingen en belangen op zowel lokaal als regionaal gebied.

Resultaten bijvriendelijke inrichting

Eis Kenniscentrum Insecten heeft  juli 2018 de bijen en zweefvliegen in de Grote Polder gemonitord en hierover een rapport geschreven. Er zijn 34 soorten bijen gevonden, dit is een kleine vooruitgang ten opzichte van 2016 toen er 29 zijn gevonden. Dat er wel degelijk sprake is van een vooruitgang blijkt beter uit de resultaten voor elke locatie afzonderlijk: op elke locatie op het bedrijventerrein is zowel het aantal bijensoorten als het aantal getelde exemplaren duidelijk toegenomen.

Contact

  • Gemeente Zoeterwoude: projectleider mevrouw L. Gips-Heintz, tel. 071-5806300
  • Vereniging BIZ Grote Polder: www.bizgrotepolder.nl

Verdere samenwerking

Het project Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de provincie Zuid-Holland, Leidse Ommelanden en Holland Rijnland en maakt onderdeel uit van de Groene Cirkel Bijenlandschap.