Bloemenweide Noord

Welke locatie?

Bloemenweide Noord is een plangebied centraal gelegen in Zoeterwoude-Dorp en beslaat het terrein van zorglocatie Emmaus, de terreinen van basisscholen Klaverweide, Corbulo en Westwoud (apart project) en kinderopvang SKZ.

Bekijk de locatie op de kaart

Alle voorzieningen centraal

In het project Bloemenweide Noord worden een aantal belangrijke voorzieningen van Zoeterwoude-Dorp vernieuwd. WIJdezorg heeft nieuwbouw van de ouderenhuisvesting gerealiseerd op de locatie van de voormalige aanleunwoningen aan de Bennebroekweg. Op de locatie van de aanleunwoningen aan de Emmaushof is de nieuwe Brede School gebouwd waarin de drie basisscholen, de voorzieningen van Stichting Kinderopvang Zoeterwoude (SKZ), de bibliotheek en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) zijn gehuisvest. Het gebouw " De Buitenplaats"  met daarin de nieuwe basisschool "Het Avontuur"  heeft augustus 2018 haar deuren geopend. Op de vrijgekomen locaties van SKZ, de Westwoud, Klaverweide en Corbulo zijn de volgende ontwikkelingen gepland:

Locatie Klaverweide, Corbulo en kinderopvang SKZ

Op de locatie Klaverweide staan woningen gepland (koopwoningen). De ontwikkelaar is november 2018 bekend.

Woningbouwvereniging Rijnhart Wonen gaat op de locatie Corbulo en SKZ sociale woningbouw realiseren. Hier komen ca. 35 sociale huurwoningen. Momenteel wordt aan het ontwerp gewerkt.

Locatie Westwoudschool

Voor de locatie van de Westwoudschool is een apart project gestart. Meer informatie vindt u op de projectpagina locatie Westwoudschool

Planning

Meer informatie/Projectwebsite

  • Projectleider gemeente: L. Gips, 071-5806300, l.gips@zoeterwoude.nl

  • Er is een projectwebsite in de maak! Na de informatiebijeenkomst op 27 november informeren wij u hier over.

Documenten

Inrichtingsplan (Masterplan) Bloemenweide Noord (PDF)
Beeldkwaliteitplan Bloemenweide Noord (PDF)
Bestemmingsplan Bloemenweide Noord, fase 1, Emmaus e.o.