Bestemmingsplannen

Wilt u weten of u op een bepaalde plek in de gemeente Zoeterwoude mag bouwen of verbouwen? Of u in een bepaald pand een winkel of café mag openen? Of u op een bepaald terrein een bedrijf mag vestigen? De bestemmingsplannen kunt u inzien op de website van ruimtelijkeplannen.nl.

Bestemmingsplannen direct inzien

Wat is een bestemmingsplan en hoe komt die tot stand?

Een bestemmingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand. U kunt daarop invloed uitoefenen. De Rijksoverheid geeft meer informatie over de manieren waarop u invloed kunt uitoefenen.

  • In een bestemmingsplan staat wat er in een bepaald gebied mag worden gebouwd of verbouwd en hoe de grond en de gebouwen mogen worden gebruikt. Het bestemmingsplan geeft aan waar bijvoorbeeld woningen, winkels, bedrijven of horeca mogen zijn en welke grond bedoeld is voor wegen en groen.
  • Wat er in het gebied mag gebeuren, hangt af van de bestemming van het gebied. Dat kan bijvoorbeeld wonen zijn, maar ook industrie, landbouw of recreatie.
  • Een bestemmingsplan bestaat uit één of meerdere kaarten, regels en een toelichting.
  • Iedereen moet zich aan een bestemmingsplan houden: inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

Afwijken van een bestemmingsplan

Is uw plan in strijd is met het bestemmingsplan? Er zijn wellicht mogelijkheden om tóch aan uw plan mee te werken als de gemeente het een aanvaardbaar plan vindt. Dit kan door van het bestemmingsplan af te wijken. Bekijk hiervoor de regels voor afwijken van een bestemmingsplan van gemeente Zoeterwoude.