Lees voor

Subsidie landschapselementen

Met een stimuleringsfonds ten gunste van particulieren en agrariërs wil de gemeente Zoeterwoude aanleg en herstel van streekeigen landschapselementen stimuleren en op die manier het landschap versterken.

Particulieren en agrariërs kunnen een beroep doen op de Stimuleringsregeling ‘Herstel en aanplant streekeigen landschapselementen’. Deze regeling vergoedt 75% van de aanplantkosten, 100% van de arbeidskosten en, wanneer nodig, 100% van de plankosten. Bij een aanvraag die een gehele erfbeplanting of bedrijfsinrichting betreft, verwacht de Gemeente Zoeterwoude een plan waarin aanleg en beheer beschreven staan. Dit plan kan gemaakt worden door een gespecialiseerd bedrijf zoals bijvoorbeeld Landschapsbeheer Zuid-Holland.

Hieronder kunt u het document 'Stimuleringsregeling 'herstel en aanplant streekeigen landschapselementen' downloaden. Hier vindt u meer informatie over de regeling, de aanvraagprocedure en het aanvraagformulier.