Lees voor

Spelen

In de gemeente Zoeterwoude zijn 44 formele speellocaties aangelegd. In juni 2015 is door de gemeenteraad nieuw speelruimtebeleid vastgesteld. Het beleidsplan spelen 2015-2024 beschrijft op welke manier gemeente Zoeterwoude met de speelruimte in het openbare gebied wil omgaan.