Lees voor

Openbaar Groen planning

Werk in uitvoering in het openbaar groen in het seizoen 2015-2016

Ieder jaar worden er op verschillende locaties werkzaamheden in het openbaar groen uitgevoerd. Op diverse locaties wordt beplanting vervangen die te oud is of niet meer aan het beeld voldoen. Soms is gebleken dat beplanting niet goed aanslaat het is dan nodig andere soorten in te planten. In het Beleids-en beheerplan groen  is voor de komende 5 jaar een planning opgenomen waarin ook globaal is opgenomen welke werkzaamheden er uitgevoerd worden, in bijgevoegde lijst is deze globale planning verder uitgewerkt. U kunt per locatie zien wat er gaat  gebeuren.

Bezuinigingen

De komende 5 jaar wordt per wijk ook bekeken wat er aan de beplanting en beheer veranderd kan worden, zodat het beheer minder tijd kost. In 2014 is namelijk door de raad besloten om het groenbeheer met 1 formatieplaats minder uit te gaan voeren, dit betekend dat we efficiënter moeten omgaan met beheer en beplanting kiezen die minder beheer vragen.
Ook wordt het huidige beheer aangepast. In het Beleids-en beheerplan groen is opgenomen in welk beheerniveau er gewerkt wordt. In alle woonwijken wordt voortaan op een lager beeldkwaliteitsniveau gewerkt (beeldkwaliteit B). Dit betekend dat de vakken niet helemaal onkruidvrij zullen zijn in het vervolg wordt er minder ruim om de plantvakken geschoffeld, over het algemeen zal het beeld minder gecultiveerd zijn.

Bloemenweide

Dit jaar wordt de nadruk gelegd op de wijk Bloemenweide. In deze wijk wordt een start gemaakt met het beheers armer maken van de het openbaar groen. Een aantal beplantingen wordt verwijderd en vervangen door gazon. Bij de Klaverhal worden blokhagen afgezet die dan vervolgens als vrij gevormde bodembedekkers weer gaan uitgroeien. De hagen worden geklepeld, het ziet er direct na de werkzaamheden waarschijnlijk vrij kaal en rommelig uit. Maar de struiken herstellen zich snel en al in het voorjaar zullen ze gaan uitlopen.
Op twee locaties worden de boomspiegels vergroot, dit is beter voor de bomen, er wordt een onder beplanting van beheer arme planten ingeplant.

Landzicht

Dit najaar wordt het openbaar groen grenzend aan café Landzicht opgeknapt. De coniferen worden verwijderd en vervangen door een beplanting van bosplantsoen de bomen blijven gehandhaafd. De beplanting heeft enige tijd nodig om te groeien en zeker direct na de werkzaamheden zal het beeld kaal zijn. Echter omdat we groot formaat beplanting aanplanten verwachten we dat dit binnen ongeveer 3 jaar een mooie dichte beplanting is.

Contact

Tijdens de werkzaamheden kunnen wij enige hinder niet voorkomen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over de werkzaamheden, kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw E. van Drimmelen van de afdeling Ruimtelijk Beheer op telefoon nummer 071-580 63 72. Zij is doorgaans aanwezig van maandag tot en met woensdag.

Documenten