Lees voor

Landgoederen

Steeds meer particuliere initiatiefnemers gaan aan de slag met het ontwikkelen van een nieuw landgoed. In het landelijk gebied is vraag naar ‘nieuwe natuur’ in de vorm van nieuw bos, wateropvang en natuurgronden. Nieuwe landgoederen kunnen een extra kwaliteitsimpuls aan het landelijk gebied geven. Zo kunnen nieuwe landgoederen helpen bij het ontwikkelen en versterken van landschapsstructuren en waardevolle natuurgebieden. Daarnaast kunnen nieuwe landgoederen een meerwaarde vormen voor recreatie en daarbij recreatief medegebruik stimuleren. 

In 2009 zijn een drietal principeplannen voorgelegd voor het oprichten van landgoederen binnen Zoeterwoude. Een beleid inzake het oprichten van landgoederen ontbrak echter binnen de gemeente. Binnen de geldende structuurvisie Buitengebied en het bestemmingsplan Landelijk Gebied wordt niet voorzien in landgoederen. Dat kan ook niet nu het provinciale beleid in deze vereist dat voor het oprichten van een landgoed altijd een bestemmingsplan herziening noodzakelijk is. Er zal dus voor ieder op te richten landgoed een nieuw bestemmingsplan moeten worden opgesteld. Daarom is een beleidsnota opgesteld die als toetsingskader dient bij de beoordeling van verzoeken voor het oprichten van landgoederen. Als basis voor het Beleidskader landgoederen Zoeterwoude geldt het provinciaal beleid (bijlage).

Documenten