Lees voor

Klimaatbestendig

Wereldwijd en ook in Nederland zijn de gevolgen van klimaatverandering voelbaar. We krijgen in Nederland te maken met extremer weer. Meer hitte in de zomer en meer en hevigere stortbuien. In de herfst en winter krijgen we te maken met meer regen en minder vorstdagen. Door Zoeterwoude klimaatbestendig te maken kunnen we wateroverlast, droogte, bodemdaling en langdurige hitteperiodes voorkomen. Bijvoorbeeld door het gebruik van waterbergingen, minder steen en meer groen in tuinen en op daken en gescheiden rioolstelsels (afvalwater en hemelwater apart). Lees meer over afvalwater, waterbeheer en een klimaatbestendig Zoeterwoude in het duurzaamheidsprogramma 2016-2017.