Lees voor

Duurzaamheid

Hoe ziet Zoeterwoude er over 15 jaar uit? Hoe wekken we energie op, hoe groen is Zoeterwoude en wat doen we met ons afval?  De gemeente wil naar een duurzaam en CO2-neutraal Zoeterwoude zonder afval. Dat betekent een vermindering van het gebruik van grondstoffen en water, terugdringing van vervuiling, fijnstof, geur- en geluidoverlast en een vergroting van de biodiversiteit. Deze doelstellingen kunnen we alleen bereiken in samenwerking met de samenleving: inwoners, bedrijven, organisaties en verenigingen.

Lees in het Duurzaamheidsprogramma Zoeterwoude 2016-2017 hoe we dit gaan doen. In de publicatie 'De Duurzame Wereld van Zoeterwoude' vindt u het duurzaamheidsprogramma in vogelvlucht, met concrete voorbeelden.