Lees voor

Duurzaam ondernemen

Energiescan en subsidies

Agrarische bedrijven, Midden en Klein Bedrijf (MKB) en sportverenigingen kunnen gebruik maken van een gratis energiescan of subsidie voor maatregelen die uit energiescans zijn voortgekomen. Voorbeelden van subsidies zijn: Asbest eraf, zonnepanelen erop, Investeringssubsidie duurzame energie en Stimulering duurzame energieproductie. Neem voor meer informatie over de gratis energiescan voor bedrijven contact op met de gemeente Zoeterwoude.
Kijk voor een overzicht van alle subsidiemogelijkheden op de website van het Duurzaam Bouwloket Zoeterwoude.
 

Voor bedrijven zijn er ook fiscale voordelen te behalen met behulp van verschillende regelingen, zoals de Energieinvesteringsaftrek (EIA) en de Mia (Milieuinvesteringsaftrek/Vamil en Kia).
 

Boeiend bloeiend bedrijventerrein

Het project Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein is een initiatief van de gemeente Zoeterwoude, de Vereniging BIZ Grote Polder en ondernemers van bedrijventerrein Grote Polder met als doel het bedrijventerrein Grote Polder duurzamer, groener, kleurrijker en levendiger te maken voor werknemers, bewoners en passerende recreanten. Om dit te bereiken worden delen van het bedrijventerrein op een meer natuurlijke wijze ingericht en beheerd, zodat herkenbare routes ontstaan en groene plekken onderling worden verbonden voor flora en fauna.