Lees voor

Bomenbeleid Zoeterwoude

Zoeterwoude streeft naar een groene uitstraling van haar woonkernen en stimuleert in het bijzonder het behoud van bomen die bijdragen aan het historische karakter.  Daarom zijn alle bomen in de gemeentelijke groenstructuur en op gemeentegrond beschermd. Het doel van het bomenbeleid in Zoeterwoude is (gebiedsgerichte) bescherming voor de bomen.

In delen van de gemeente is het kappen van bomen door particulieren vrij, er is dan geen omgevingsvergunning nodig. Op de kaart in de bomenverordening kunt u bekijken of er voor uw adres een omgevingsvergunning nodig is.

Wanneer u in een vergunningplichtig gebied woont heeft u een omgevingsvergunning voor het kappen van houtopstand nodig wanneer de boom gemeten op een hoogte van 130 cm boven maaiveld een diameter heeft van 25 cm of meer (of een omtrek van 79 cm). Ook zeer drastisch snoeien - zoals het verwijderen van de kroon uit een boom (meer dan 20 %  van de takken wegnemen)- valt onder kappen. Alleen de eigenaar van een boom kan een omgevingsvergunning aanvragen (of moet daarvoor toestemming geven).

Documenten

Bomenbeleid in Zoeterwoude

Bomenbeleid 2010 met vergunningvrije gebieden

Bomenverordening