Lees voor

Beleids- en beheerplan Groen

Groen in de bebouwde omgeving is belangrijk voor de leefbaarheid van onze gemeente. Daarom beheert de gemeente de groene ruimte met visie en beleid. Het groenstructuurplan uit 2007 beschrijft de wijze waarop in Zoeterwoude met de groene ruimte wordt omgegaan. Dit plan vormt het kader voor beheer, behoud, inrichting en omgang van het openbaar groen in de woonkernen en het groen in het buitengebied van Zoeterwoude.

Dit is de reden dat dit plan ”Beleids-en beheerplan groen” genoemd wordt. Het is van belang als gemeente een duidelijke visie te hebben op de kwaliteit van de ruimtelijke inrichting en omvang van het openbare groen. Door het hanteren van een ”Beleids-en beheerplan groen” wordt gebouwd aan het structurele behoud van het gemeentelijk groen.

Dit nieuwe beleids-en beheerplan groen is bedoeld als update. Een deel van de oorspronkelijke tekst uit de voorgaande rapporten is behouden, maar waar nodig geactualiseerd.


Documenten