Lees voor

Beeldkwaliteitplan

Zoeterwoude heeft een prachtig landschap met oer-Hollandse karakteristieken. De lange kavels, vele sloten, molens, dijken en watergangen met enkele, dubbele of zelfs driedubbele bebouwingslinten horen bij Zoeterwoude. Het zijn herkenbare landschapskarakteristieken die in de afgelopen eeuwen ontstaan zijn in de wisselwerking tussen mens en natuur. Wij als gemeente en u als inwoner of ondernemer kunnen trots zijn op dit eeuwenoude landschap met een rijke schakering aan gemeentelijke en rijksmonumenten. De gemeente heeft als doel om het buitengebied zowel leefbaar als mooi te houden. De identiteit van het gebied speelt daarbij een leidende rol.

Het voortdurend streven naar een hoge beeldkwaliteit is belangrijk voor het behoud van een mooi buitengebied. Het Beeldkwaliteitplan Landelijk gebied Zoeterwoude legt hiervoor de basis door de landschappelijke kwaliteiten te bepalen en in richtlijnen vast te leggen hoe met die kwaliteiten moet worden omgegaan wanneer zich ontwikkelingen voordoen. Onder de noemer beeldkwaliteit worden alle ruimtelijke aspecten gerekend die van invloed zijn op de uitstraling van een polder als geheel, een bebouwingslint of een afzonderlijk erf. Denk bijvoorbeeld aan de afwisseling tussen bebouwing en doorzichten, de aanwezigheid van wegbeplanting en de gebruikte materialen in de randen van erven. Een mooi buitengebied is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente en de bewoners / grondeigenaren.

U kunt het Beeldkwaliteitplan Zoeterwoude als pdf. bekijken en downloaden. De folder Beeldkwaliteit biedt u concrete handreikingen voor de bijdrage die u zelf kunt leveren aan het behoud van ons prachtige landschap.