De Jongerenadviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies als het gaat om het jeugdbeleid van de gemeente.

In de eerste instantie gaat het om de volgende onderwerpen:

  • Recreatie en vrijetijdsbesteding voor jongeren, o.a. sport, ontmoetingsplekken en speelgelegenheden (bv. skatepark, JOP, jeugdhonk, trapveldjes)
  • Leuke activiteiten en voorzieningen voor de jeugd, dus wat er NIET is, maar WEL moet komen
  • Wijzigingen in het gemeentelijk beleid ten aanzien van de jeugd: "De gemeente wil bepaalde dingen anders gaan doen, wat vindt de Jongerenadviesraad hiervan?"
  • Wenselijke aanpak van knelpunten met de jeugd in de openbare ruimte, is er overlast op een bepaalde plek en hoe pakken we dat aan?
  • Sociaal culturele activiteiten voor jongeren
  • De Jongerenadviesraad heeft de mogelijkheid om een werkgroep in te stellen om een bepaald onderwerp verder uit te diepen. De Jongerenadviesraad geeft de werkgroep een opdracht mee en een tijdslimiet waarbinnen zij de opdracht klaar moet hebben.

De Jongerenadviesraad moet weten wat de Zoeterwoudse jeugd wil. De deelnemers komen immers op voor de belangen van de hele Zoeterwoudse jeugd, zodat er bij (nieuwe) activiteiten voor de jeugd rekening wordt gehouden met hun voorkeuren en wensen. De Jongerenadviesraad treedt op als contactpersoon namens de jongeren. De Jongerenadviesraad moet hiervoor andere jongeren actief benaderen. Zij zijn een stem voor de jeugd in de gemeente. Ze kunnen problemen aankaarten die de jeugd heeft en die de gemeente niet opvallen. Ze zien erop toe of draagt eraan bij dat voorstellen en idee├źn worden uitgevoerd. De JongerenAdviesRaad wil graag meehelpen om Zoeterwoude zo leuk mogelijk te maken en te houden voor de jeugd.

De Jongerenadviesraad stimuleert jongeren mee te doen aan overleg over onderwerpen die voor jongeren binnen de gemeente belangrijk zijn. De deelnemers zorgen ervoor dat er overleg plaatsvindt tussen jongeren en anderen die met dezelfde onderwerpen te maken hebben door middel van een platformfunctie. Zij onderhouden hiervoor contact met de Zoeterwoudse jongeren van 11 tot 19 jaar via scholen, bibliotheken, Utopia, De Eendenkooi, Ons Huis, kerken, sportverenigingen, scouting en andere verenigingen en instellingen die met de jeugd te maken hebben.

De Jongerenadviesraad kan jongeren bij hun activiteiten ondersteunen indien deze goedgekeurd worden door de Jongerenadviesraad. Zij kunnen ook zelf activiteiten organiseren voor de jongeren in Zoeterwoude. Deze activiteiten moeten passen binnen de doelstellingen van de Jongerenadviesraad. De deelnemers aan de Jongerenadviesraad informeren de jongeren in de gemeente over hun activiteiten.