Lees voor

Zwethof

De aangekochte grond Zwethof

De aangekochte grond locatie Zwethof

Welke locatie?

Het project Zwethof is in 2005 gestart met grondaankoop. De locatie omvat circa 10 ha agrarische grond grenzend aan Swetterhage.

Wat komt er?

De gemeente heeft deze locatie in 2005 aangekocht met als doel de realisatie van minimaal 110 woningen. Deze plannen zijn echter nooit tot uitvoer gekomen. De afgelopen jaren zijn verschillende plannen de revue gepasseerd. Deze plannen konden nooit op voldoende draagvlak rekenen. De afgelopen 1,5 jaar is gewerkt aan een nieuw plan, Zwethof 3.0! In dit nieuwe plan is ruimte gereserveerd voor 35 tot 40 woningen. Daarnaast is ook zeer veel ruimte voor een natuurlijke inrichting, water, spelen en zal een deel van de grond de agrarische bestemming behouden. Met dit project wil de gemeente ook handen en voeten geven aan haar duurzaamheidsdoelstellingen en worden de woningen en omgeving op diverse manieren duurzaam gebouwd, aangelegd en ingericht.

Wat is er al gebeurd?

 • Grondaankoop in 2005;
 • Een samenwerkingsovereenkomst met AM Wonen in 2005;
 • Overleggen met provincie Zuid-Holland 2005-2016;
 • Raad heeft een opdracht tot uitvoer Zwethof gegeven (2014);
 • Nieuwe Woonvisie Zoeterwoude 2015;
 • Toets haalbaarheid plan Zwethof 3.0 sinds eind 2015 tot nu.
 • Informatieavond over plan Zwethof 3.0 op 9 februari 2017

Wat staat er nog te gebeuren?

Omdat er tussen 2005 en nu veel veranderd is, was een herijking van het project noodzakelijk. Er zijn nieuwe kaders bepaald voor het project, het woonprogramma is aangepast aan de huidige wensen, het plan is kleinschaliger, het landschap (water en groen) wordt beter ingepast en er wordt duurzaam gebouwd. Deze kaders zijn vastgelegd in het Plan van Aanpak Zwethof 3.0. Dit Plan van Aanpak wordt ter vaststelling aangeboden aan de raad voor de Voorronde van de raad van 23 februari 2017. Onderdeel van dit Plan van Aanpak is een concept-stedenbouwkundig plan. De gemeente heeft op 9 februari 2017 een informatieavond georganiseerd, op deze avond zijn de kaders uit het Plan van Aanpak toegelicht. Op deze avond was er gelegenheid tot vragen en reacties. Er was een zeer goede opkomst met circa 90 geïnteresseerden.

Concept-stedenbouwkundig plan

Het huidige lokale-en regionale beleid en de veranderende woningbouwmarkt hebben geleid tot een concept-stedenbouwkundig plan. Dit concept-stedenbouwkundig plan geeft een goed beeld van de mogelijke ontwikkeling ter plaatse. Weliswaar ligt er nog geen exact programma vast, maar de bouwvlekken zijn wel inzichtelijk.

Het concept-stedenbouwkundig plan vormt de basis voor het later op te stellen bestemmingsplan.

Stedenbouwkundig plan Zwethof

Concept stedenbouwkundig plan Zwethof

Duurzaam bouwen en biodiversiteit

In het coalitieakkoord is duurzaamheid een belangrijk speerpunt van de gemeente. Ook landelijk worden de eisen voor duurzaam bouwen steeds verder aangescherpt. In het project Zwethof wil de gemeente haar groene en duurzame imago handen en voeten geven door het project zo duurzaam mogelijk te maken. Van de marktpartij wordt verwacht dat zij komen met een programma waarin klimaat neutraal bouwen een uitgangspunt is. Verder moet de omgeving zodanig ingericht worden dat deze een positief effect heeft op de lokale biodiversiteit en het lokale klimaat. Daarnaast moet het plan aansluiten op de ontwikkelingen in de omgeving op het gebied van biodiversiteit.

Afbeelding duurzaamheid plan Zwethof

Afbeelding landschap

Meer informatie

 • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw L. Gips of de heer R. Riethoven, projectleiders gemeente, tel. 071-5806300
 • Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen in het project Zwethof? Stuur dan een e-mail naar zwethof@zoeterwoude.nl met als onderwerp 'informatie Zwethof'. U ontvangt dan regelmatig bericht over de planning, prodecures en verloop van het project.
 • Belangstellenden voor de toekomstige woningbouw kunnen zich aanmelden bij mevrouw C. Vredebregt van projectontwikkeiaar AM, per e-mail caroline.vredebregt@am.nl

Nieuwsberichten

 • Zwethof 3.0 is gepresenteerd aan ge├»nteresseerden!

  Donderdagavond 9 februari 2017 is het eerste stedenbouwkundige ontwerp van Zwethof 3.0 gepresenteerd. In een volle raadzaal met wel 90 geïnteresseerden zijn de plannen toegelicht en was er ruimte voor vragen en discussie.

Archief