Lees voor

Woonvisie Zoeterwoude

Door veranderingen op de woningmarkt van de afgelopen jaren en gewijzigde wetgeving heeft de gemeente behoefte aan een actueel inzicht in de woningmarkt. Regels zijn veranderd en de economische crisis heeft duidelijk gemaakt dat onzekerheid over de toekomst de belangrijkste zekerheid is. Het beleid om autonome ontwikkelingen van vergrijzing en ontgroening te dempen en in te spelen op gezinnen met kinderen is moeilijk te plannen. Door strategische keuzes en een vraaggerichte benadering kunnen wel accenten worden geplaatst in de woningbouwontwikkeling.

De gemeente wil met de woonvisie meer grip krijgen op de lokale woningbehoefte. Reden waarom de gemeente bureau Companen, Advies voor woningmarkt en leefomgeving, gevraagd heeft om de gemeente daarin te begeleiden. Belangrijke onderwerpen  voor de nieuwe woonvisie zijn onder andere: leefbaarheid, betaalbaarheid, wonen met zorg en aandachtsgroepen. De woonvisie moet worden uitgewerkt naar een programmering voor de bestaande voorraad en nieuwbouw. De gemeente heeft in samenspraak met een klankbordgroep, bestaande uit markt- en zorgpartijen, huurdersvereniging de Huurderij, de burgermove en de jongerenadviesraad, een eerste concept voorbereid.