Lees voor

Verde Vista Plas

Welke locatie?

Het project Verde Vista Plas is een voortvloeisel uit het project W4 (de aanleg van de verdiepte en verlengde A4 onder de Oude Rijn) en onderdeel van het stedenbouwkundig plan Verde Vista Meerburg. Afspraken gemaakt in het project W4 liggen ten grondslag aan het project Verde Vista Plas. Zo is er een overeenkomst gesloten over de grondaankoop. Hierin is bepaald dat de gemeente de grond koopt van Leiden. Het projectgebied wordt begrensd door de Hoge Rijndijk, de Stadhouderslaan, de A4 en de momenteel in aanbouw zijnde woningen van ontwikkelaar VORM.

Verde Vista Plas in totaalplan Verde Vista Meerburg

Ligging van Verde Vista Plas in het totaalproject Verde Vista Meerburg.

Wat komt er?

Het plan behelst de bouw van 24 twee^kapwoningen aan de Stadhouderslaan, met aan de achterzijde een nog te realiseren waterplas. In het  water worden natuureilandjes gerealiseerd, welke door middel van een vlonder met elkaar verbonden zijn. Het wijkje heeft aan één zijde speelgelegenheid voor kinderen en aan de andere zijde een groeneiland en een bijenidylle tegenover de bestaande woningen van de Stadhouderslaan. Hiervoor, en voor de waterplas en het natuureiland, is een Inrichtingsplan openbare ruimte Verde Vista Plas opgesteld.

Definitief Ontwerp openbare ruimte Verde Vista Plas

Definitief plan openbare ruimte Verde Vista Plas door bureau Lubbers

Duurzaam bouwen en biodiversiteit

In het coalitieakkoord is duurzaamheid een belangrijke speerpunt van de gemeente. Ook landelijk worden de eisen voor duurzaam bouwen steeds verder aangescherpt. In het project Verde Vista Plas wil de gemeente haar groene en duurzame imago handen en voeten geven door het project met sterke kaders en voorwaarden in de markt te zetten. Het afgelopen jaar zijn de aanbestedingsdocumenten opgesteld en in de markt gezet. Na het succesvol doorlopen van de procedure heeft de gemeente uiteindelijk Kalliste de opdracht gegeven de woningen te realiseren!

Over Kalliste

Kalliste profileert zich al jaren vanuit haar eigen overtuiging als duurzaam ontwikkelaar. Zo zijn er  EPC 0 woningen gerealiseerd onder de naam ‘klimaatakkoord’ in haar projecten in onder andere Utrecht, Rotterdam en Oostzaan. In december 2016 lanceert zij een onderscheidend Nul-op-de-Meter-woonconcept onder de naam FITWONEN. Een concept ontwikkeld vanuit de woonbeleving van de toekomstige bewoners. Ook sociale duurzaamheid is één van de pijlers van Kalliste. Zo plaatste zij onlangs nog een social sofa met de gemeente Utrecht in Hoge Weide (Leidsche Rijn) en verzorgde zij een actieve bijdrage aan het revitaliseren van het Beatrixpark in Schiedam.

Impressie Watertuin - Verde Vista Plas

Impressie Wonen in de Watertuin - Verde Vista Plas

Toekomstige bewoners denken mee bij ontwerp

Kalliste ontwikkelt woningen volgens haar beproefde WijzerWonen-concept. Binnen de bewezen kwaliteit van de stedenbouw en architectuur denken geïnteresseerden mee over de ontwikkelingen van de woningen en de woonomgeving. In de woonworkshop worden woonwensen van toekomstige bewoners opgenomen in het ontwerp. Deze eigenwijze manier van ontwikkeling komt voort uit de visie van Kalliste: ‘Als ieder individu uniek is moet zijn woning dat ook kunnen zijn’.

Meer informatie over koopwoningen in ‘Wonen in de Watertuin’

Geïnteresseerden voor een koopwoning in het plan ‘Wonen in de Watertuin’ in Zoeterwoude kunnen zich via zoeterwoude@kalliste.nl alvast aanmelden. Geïnteresseerden kunnen op www.wonenindewatertuin.nl meer informatie vinden en zich via het interesseformulier aanmelden. De eerste Woonworkshop zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2017 plaatsvinden. In het voorjaar van 2017 verwacht Kalliste de woningen in verkoop te brengen.

Planning 

 • Vaststelling plannen inrichting Openbare Ruimte: begin januari 2017
 • Oktober 2016: start voorbereidende werkzaamheden Verde Vista Plas
 • Eind augustus 2016 wordt de 2e fase van de aanbesteding uitgezet. Gunning: november 2016
 • Grondaankoop vindt plaats in 2016

Vastgestelde documenten

 • Inschrijvingsleidraad is juli 2016 door de raad vastgesteld
 • De Selectieleidraad is 16 februari 2016 door het college vastgesteld.
 • Het stedenbouwkundige plan en de grondexploitatie zijn vastgesteld door de raad (2015).
 • Het Plan van Aanpak is vastgesteld door de raad (2015).

Meer informatie

 • Voor meer algemene informatie kunt u contact opnemen met mevrouw L. Gips, projectleider gemeente, tel. 071-5806300
 • Voor vragen aan Kalliste verwijzen wij u naar projectleider mevrouw S. Ouwehand, tel. 088-1009500
 • Meer informatie over de woningen vindt u ook op de website van Kalliste: Wonen in de Watertuin.

Laatste nieuws

 • Inrichtingsplan Verde Vista Plas

  In goed overleg met de bewoners van de ‘oude’ Stadhouderslaan is door een landschapsarchitect van Buro Lubbers een inrichtingsplan opgesteld voor de openbare ruimte van de nieuwe wijk Verde Vista Plas. De natuureilanden met wandelroute, het water, de natuurvriendelijke oevers, knotwilgen en ‘bij’vriendelijke beplanting zijn allemaal in overleg ontworpen.

 • Kalliste bouwt duurzame wijk Verde Vista Plas in Zoeterwoude

  Kalliste gaat de duurzame wijk Verde Vista Plas in Zoeterwoude bouwen. Op 10 november 2016 is de gunning van het project Verde Vista Plas aan Kalliste Woningbouwontwikkeling definitief geworden.

 • Start werkzaamheden Verde Vista Plas

  De gemeente is al geruime tijd bezig met het ontwikkelen van woningbouwplannen op de locatie Verde Vista Plas. In week 43 wordt gestart met (voorbereidende) saneringswerkzaamheden op deze locatie.

Archief