Lees voor

Structuurvisies

De gemeenteraad heeft  voor het hele grondgebied van de gemeente structuurvisies vastgesteld. De structuurvisie is het document waarin het ruimtelijk beleid wordt vastgelegd: het bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van een gebied, en de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid. Ook gaat de structuurvisie in op de manier waarop de gemeente zich voorstelt de voorgenomen ontwikkeling te (laten) verwezenlijken. Een structuurvisie dient als uitgangspunt voor nieuw op te stellen bestemmingsplannen.

U kunt de structuurvisies van de gemeente Zoeterwoude bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl via onderstaande hyperlinks. Alle ruimtelijke plannen kunt u tevens inzien op het gemeentehuis. Hiervoor kunt u een afspraak maken via het Klant Contact Centrum 071-5806300.

De structuurvisie Buitengebied kunt u hieronder als pdf raadplegen: