Lees voor

Kadeverbeteringen

Kadeverbetering Oostring Zoeterwoude-Dorp

Kaden en dijken voorkomen dat laaggelegen polders overstromen. Het hoogheemraadschap van Rijnland wil dat iedereen droge voeten houdt en vooral veilig kan blijven wonen, werken en recreëren. Het goed onderhouden van kaden en dijken is daarom een belangrijke taak.

Momenteel wordt onderzocht of de kaden en dijken die Rijnland in beheer heeft, voldoen aan de veiligheidsnormen die de provincie heeft vastgesteld. Inmiddels is circa 26 kilometer kade in en rondom Zoeterwoude-Dorp onderzocht. Gebleken is dat een groot gedeelte van de boezemkaden van de Zwet- en Groote Blankaartpolder, Grote Polder, Westbroekpolder en Oostbroekpolder verhoogd of versterkt dient te worden. Daarom zullen de komende jaren omvangrijke werkzaamheden plaatsvinden. Zo houdt Zoeterwoude-Dorp niet alleen nu, maar ook in de toekomst droge voeten en veilige kaden.

Actuele informatie

Kijk voor actuele nieuwsberichten op de website van het Hoogheemraad van Rijnland: www.rijnland.net/kadezoeterwoude.

U kunt ook contact opnemen met het Hoogheemraadschap, via e-mail: kadezoeterwoude@rijnland.net of telefoon: 071 - 306 3063. Vermeld erbij dat u contact opneemt naar aanleiding van de kadeverbetering Oostring Zoeterwoude-Dorp.