Lees voor

Herinrichting wijk Westwout

De gemeente Zoeterwoude is voornemens de riolering en bestrating in de wijk Westwout in de komende jaren te vervangen. Van de bestaande riolering is na onderzoek gebleken dat deze in de komende jaren vervangen moet worden. Het vervangen van de riolering biedt de gemeente tevens de kans om de openbare ruimte opnieuw in te richten en op hoogte te brengen.

Laatste nieuws

 • Wijzigingen ontwerp Westwout door grote opkomst inloopbijeenkomst 17 november

  Op 17 november 2016 vond er een inloopbijeenkomst plaats die betrekking had op fase 1 en 2 van de wijk Westwout. De opkomst was zeer groot en dit heeft een hoop input en opmerkingen over het ontwerp opgeleverd. Dit heeft ertoe geleid dat het ontwerp op een aantal punten is gewijzigd. In de bijlage treft u de input en opmerkingen die tijdens de bijeenkomst naar voren zijn gekomen. Hierin vindt u de nieuwe tekeningen en de opmerkingenlijst.

 • Inloopbijeenkomst wijk Westwout op 17 november

  Op donderdag 17 november 2016 van 17:00 uur tot 21:00 uur wordt er een inloopbijeenkomst gehouden voor de wijk Westwout. De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, Noordbuurtseweg 27 te Zoeterwoude. Wij nodigen u van harte uit voor een inloopbijeenkomst over de werkzaamheden in de wijk Westwout.

 • Bewonersavond tweede fase rioleringswerkzaamheden

  In het najaar van 2016 wordt een bewonersavond georganiseerd over de 2e fase van de rioleringswerkzaamheden en de definitieve inrichting van de 1e en 2e fase.
  1e fase is Commandeurshof, Burg. Doyerstraat en de Burg. Slicherstraat.
  2e fase is Van Swietenstraat, J.A de Gravenlaan, Van Culemborgstraat, Porcellistraat en Van Alkemadestraat. Bewoners en overige belanghebbenden krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

 • Enquête een-/tweerichtingsverkeer in de Van Swietenstraat

  In december 2014 is een voorstel gepresenteerd voor de wijk Westwout aan de bewoners. In grote lijnen waren de bewoners positief over de nieuwe inrichting van de wijk. Over het instellen van eenrichtingsverkeer in de Van Swietenstraat waren de meningen verdeeld. Daarom is toegezegd hierover een enquête te houden. Op 14 januari 2015 hebben de bewoners van de Van Swietenstraat een brief met een enquêteformulier ontvangen. Het blijft twee-richtingenverkeer.