Lees voor

Fietspad Meerburgerpolder - Grote Polder

Vanuit meerdere projecten is in Zoeterwoude de aanleg van een recreatieve fietsverbinding voorzien vanuit de Meerburgerpolder (project Verde Vista Meerburg) naar het Groene Hart (Grote Polder). De nieuwe fietsverbinding zal in de Grote Polder aansluiten op de Laan van Oud Raadwijk. De aanleg van de fietsverbinding is onderdeel van de W4-overeenkomst, de bestuursovereenkomst HOV-net Zuid-Holland Noord en is opgenomen in het Provinciale Fietsplan.

Deze (recreatieve) fietsverbinding is gekoppeld aan de realisering van een fietstunnel onder de N11 en de spoorbaan Leiden – Alphen. Bovendien ontsluit dit pad het toekomstige NS Station Meerburg. De provincie Zuid-Holland levert de financiële middelen voor zowel het realiseren van de fietsverbinding als de fietstunnel.

Op dit moment vindt overleg plaats met betrokken grondeigenaren. De gemeente hoopt hun medewerking te verkrijgen om de fietsverbinding te realiseren.